دسته: لغت نامه

كَلِمَات جَديدة ۶

كَلِمَات جَديدة ۶ کلمات جدید كانتا لاتخافان من: از…..نمي ترسيدند قضاء: سپري كردن ، گذراندن الغابة: جنگل كانتا تنامان: مي خوابيدند معا: با هم فراش: يك تخت العشب: گياهان دون أن تصابا بأيّ ضرر: بدون اينكه دچار زيان و آسيبي شوند. كانت لا تخاف عليهما:…

كَلِمَات جَديدة ۵

كَلِمَات جَديدة ۵ إلتَقَطَ: برداشت اللآلئ: مرواريد ها كانَ قَدْ خَبَّأَهُ: آن را پنهان كرده بود القَصَب: نى وَضَعَهُ: آن را قرار داد على كَتِفِهِ: بر روي شانه اش إختَفى: ناپديد شد أرسَلَتْ: فرستاد البلدَة: روستا لِتَشْتَريا: تا بخرند إبَر: سوزن ها خُيوط: نخ ها…

مفردات و إصطلاحات ۴

مفردات و إصطلاحات: الحَيَوانات(جانوران) قو: تَمّ قورباغه: ضِفدَع کانگورو: کَنغَر کبک: حَجَل کبوتر: حَمَام کرگدن: وَحیدُ القَرن کفش دوزک: دَعسُوقة کک: بُرغوث کوهان: سَنام گوریل: غُوریلّا گوزن: أَیِّل گوساله: عِجل گوسفند ماده( میش): نَعجَة گوسفند: غَنَم/خَروف

مفردات و إصطلاحات ۳

مفردات و إصطلاحات: الهِوايَة قدم زدن: تَمَشّي قلاّب ماهیگیری: صِنّارة قلعه ى شنی: قلعة رَملیَّة قلم درشت: قلم عریض کنار رودخانه: ضِفّةُ نَهر کوله پشتی: حقیبةُ ظَهر کوه نوردی: تَسَلُّقُ جِبال کیسه خواب: کِیسُ نَوم گردش در پارک: جَولة في الحدیق گردشگری: سِیاحة لباس شنا:…

كَلِمَات جَديدة ۴

كَلِمَات جَديدة ۴ إلتَقَطَ: برداشت اللآلئ: مرواريد ها كانَ قَدْ خَبَّأَهُ: آن را پنهان كرده بود القَصَب: نى وَضَعَهُ: آن را قرار داد على كَتِفِهِ: بر روي شانه اش إختَفى: ناپديد شد أرسَلَتْ: فرستاد البلدَة: روستا لِتَشْتَريا: تا بخرند إبَر: سوزن ها خُيوط: نخ ها…

مفردات و إصطلاحات ۲

مفردات و إصطلاحات المِهَن(حرفه و فن) ابزار: أَدَوَات اتو شویی: مَکوی اره برقی: مِنشَار کهرَبائي اره: مِنشار استاد دانشگاه: أُستاذ جامعيّ استاندار: مُحافِظ إسکنه: إزمیل افسر: ضابِط انبردست: زَردِیَّة انبر قفلی: مِفتَاحُ رَبط انگشتانه: کُشتُبان/ قِمعُ خِیاطَة آجر: آجُرّ/طُوب/طابُوق آچار: مفتاحُ شَقّ آرایشگر(زنان): مُزَیِّنةُ شَعر…

كَلِمَات جَديدة ۳

كَلِمَات جَديدة ۳   کانَت تُحبّ حُبّا عَظیماً: بسیار دوست می داشت.‏ إحْداهُما: یکی از آن دو أَقسَمَتا: سوگند خوردند.‏ مِراراً: بارها‏ أَن تَبْقَیا مَعا: که با هم بمانند.‏ مادامَتا عَلی قَیدِ الحَیاة: تا زمانی که زنده اند.‏ کانَتا تَتقاسَمان: تقسیم می کردند.‏ للمَشْی: برای…

كَلِمَات جَديدة ۲

‏كَلِمَات جَديدة ۲ كانتا لاتخافان من: از…..نمي ترسيدند قضاء: سپري كردن ، گذراندن الغابة: جنگل كانتا تنامان: مي خوابيدند معا: با هم فراش: يك تخت العشب: گياهان دون أن تصابا بأيّ ضرر: بدون اينكه دچار زيان و آسيبي شوند. كانت لا تخاف عليهما: نگران آن…

كَلِمَات جَديدة ۱

كَلِمَات جَديدة ۱ ذاتَ يَومٍ: روزى لِتصطادا: تا صيد كنند ضِفاف: كنارِ، كرانه ها أحد الجداول: يكي از جوي ها رَأتا: ديدند عَلى مَسافةٍ مِنْهُما: در فاصله اي از خودشان يَرتَفعُ عَن: از…… بلند مى شود يَهبِطُ إليها؛ به آن سقوط مي كند يُوشِكُ: نزديك…

أعمالُ الإنسانِ

كلمات و إصطلاحات: أعمالُ الإنسانِ (كارهاى انسان) پر کرد(دندان را): حَشَا ُ حُشوّاً پر کرد(لیوان را): مَلَ َ مَلْءاً پر کرد]مشت از آب[: إغتََرَفَ غُرفة مِن الماء پر گویی کرد: ثَرثَرَ پرتاب کرد: رَمَی ِ رَمیاً پرداخت( به کاری): قَامَ ب + مصدر پرداخت کرد(مبلغی…

کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.