021 66 17 60 17 0935 55 83 354
a 1 1 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی
a 2 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی
 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی
 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی
 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی
IMG 3830 مرکز نشر کتب و آموزش زبان عربی کاربردی

معهدالضاد

“مَعْهَدُالضّاد” نخستين و تنها مركز اختصاصى نشر كتب و آموزش زبان عربى كاربردى در شاخه هاى مكالمه(فصيح و گويش ها) قواعد(صرف و نحو) و ترجمه(عمومى و تخصصى) در كشور است. معهدالضاد اهميت روزافزون نقش این زبان در دنیای امروز را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ژئوپولوتیک به خوبی درک کرده است و تلاش دارد به بخشی از نیاز فزاینده‎ی جامعه‎ی ایرانی به این زبان پاسخ دهد. از این رو با هدف کاربردی و امروزی کردن این زبان در موقعیت‎های گوناگون زندگی همچون عبادت، آموزش، تحقیق، ترجمه، تجارت، گردشگری، هتلداری و … به آموزش یادگیرندگان این زبان همت گمارده است.

دوره های آموزشی