021 66 17 60 17 0935 55 83 354
111 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى
222 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى
 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى
 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى
 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى
IMG 3830 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى

مَعهد الضّاد

 

معهدالضّاد(مَتاع) نخستين و تنها مركز اختصاصى نشر و آموزش زبان عربى كاربردى در شاخه هاى مكالمه (فصيح و گويش ها)، قواعد و ترجمه از مقدماتی تا پيشرفته است. معهدالضاد اهميت روزافزون نقش این زبان در دنیای امروز را به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و ژئوپولوتیک به خوبی درک کرده است و تلاش دارد به بخشی از نیاز فزاینده‎ی جامعه‎ی ایرانی به این زبان پاسخ دهد. از این رو با هدف کاربردی و امروزی کردن این زبان در موقعیت‎های گوناگون زندگی همچون عبادت، آموزش، تحقیق، ترجمه، تجارت، گردشگری، هتلداری و … به آموزش یادگیرندگان این زبان همت گمارده است.

feature icon 1 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى

ده ها ویدئوی آموزشی

بهترین ویدئو های آموزشی برای یادگیری عربی

feature icon 2 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى

بیش از ۱۵ دوره متنوع

بیش از ۱۵ دوره متنوع در سطوح مختلف برای یادگیری عربی

feature icon 3 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى

ده ها کتاب آموزشی

کتاب های مناسب برای یادگیری هرچه بهتر عربی

feature icon 4 نخستین مركز اختصاصى نشر و توسعه زبان عربى كاربردى

همه آنچیزی که برای یادگیری عربی نیاز دارید

کتاب، ویدئو های آموزشی و اساتید مجرب برای یادگیری بهتر زبان عربی

دوره ها

برای آموزش زبان عربی

از امروز شروع کنید!

معهد الضاد تنها مرکز تخصصی آموزش زبان عربی در ایران

 

 

 

 

به جمع معهد الضادی ها بپیوندید