آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

چرا در”معهدالضّاد” عربى ياد مى گيرم؟!

آشنایی با 40 ویژگی ”معهدالضاد” - آموزش زبان عربی

چرا در”معهدالضّاد” عربى ياد مى گيرم؟!

آشنايى با ٤٠ ويژگى”معهدالضّاد”

⁃ براى امور بازرگانى، زيارت عتبات، سياحت در كشورهاى عربى زبان، فهميدن قرآن و حديث، به دست آوردن يك فرصت شغلى پر درآمد، پيشرفت در تحصيلات مدرسه، دانشگاه و حوزه، پژوهش در تاريخ، هنر، ادبيات، فلسفه و ده ها هدف ديگه به يادگيرى قواعد، ترجمه و مكالمه زبان عربی نياز داريم.
⁃ اين روزها صدها مركز آموزش زبان، معلم عربى و عربى زبان در فضاى مجازی تبليغ ميشه و اونقدر زيادن كه نمى دونم كدوم معلم يا مركز رو براى يادگيرى عربى انتخاب كنم!
⁃ شايد خوندن اين مقاله براى انتخاب درست بهت كمك كنه. فقط چند دقيقه وقتتو ميگيره!


عوامل موفقيت در يادگيرى زبان

⁃ موفقيت در يادگيرى يك زبان در كنار انگيزه و تلاش و پشتكار يادگيرنده به چند عامل اساسى در ياد دهنده يا مؤسسه ى آموزشى بستگى دارد كه عبارتند از:

 • الف- منابع آموزشى روش مند و كارآمد
 • ب- متد آموزشى دانش بنيان و روزآمد
 • ج- شيوه نامه ى آموزشى دقيق و مؤثر (نقشه راه آموزش)
 • د- اساتيد متعهد، خبره و كار آزموده
 • ه- دوره هاى آموزشى منضبط، مستمر و مطمئن

 

– شما مى توانيد براى يادگيرى زبان عربى هر فرد يا مركز آموزشى كه اين ويژگى ها را داشته باشد با خيال راحت انتخاب كنيد. اينجا اين عوامل را در مورد “معهدالضّاد” بررسى مى كنيم:

منابع آموزشى زبان عربی

الف⁃ “معهدالضّاد” از نظر منابع آموزشى:

١- در “معهدالضّاد” بسته هاى مكالمه عربى (لغةالضاد/٥جلد)، قواعد عربى (قواعدالضّاد/٢جلد) و لغت نامه عربى (معجم الضاد/يك جلد) همراه فايل هاى صوتى و بسته های دیگر در چارچوب متد آموزشى “ضاد”(مبتنى بر كتاب زبان را ببلعيد …)آموزش داده مى شود.

٢- خاستگاه بسته هاى آموزشى”معهدالضّاد” و متد “ضاد” كلاس هاى آموزش زبان عربی در ايران بوده و ویژه ی زبان آموز ايرانى تأليف و تدوين شده است.

٣- تأليف بسته هاى آموزشى “معهدالضّاد” از سال ١٣٧٩ شروع شده و تا به امروز توسط مؤلف و ده ها مدرس، چندين هزار ساعت درسى، در كلاس ها آموزش داده و بازخورد گرفته شده است.

٤- ظرف بيست سال، كتاب ها و متد آموزشِ “معهدالضّاد” طى آموزش به چندين هزار زبان آموز، چند بار بازنگرى، ويرايش و به روز رسانى شده است.

٥⁃ بسته هاى آموزشى “ضاد” با متد آموزشى مؤلف آن فقط در “معهدالضّاد” آموزش داده مى شود.

٦- به لطف خدا آموزش كتاب هاى “معهدالضّاد” در چارچوب متد “ضاد” با توجه به بومى بودن و ديگر ويژگى هاى منحصر به فرد آن در يادگيرى زبان آموز ايرانى با موفقيت همراه بوده است.

متد آموزشى

ب⁃ “معهدالضّاد” از نظر متد آموزشی (برخی دیدگاه ها و اصول و فنون آموزش زبان)

٧-مبانى نظرى كتابِ “زبان را ببلعيد، مزمزه نكنيد” مبنای عملىِ آموزش زبان عربی  در كلاس های “معهدالضّاد” است.

٨- نویسنده ی كتاب “زبان را ببلعید…” و مؤلف و مبتكر كتب و متد آموزشی “ضاد” مدير آموزشی “معهدالضّاد” است.

٩-دیدگاه ها، مبانی نظری و اصول و فنون متد آموزش در “معهدالضّاد” متكی به ٣٠ سال تجربه ی تدریس، تألیف، ترجمه، پژوهش، تربیت مدرس و مدیریت آموزشی در دانشگاه ها، حوزه ها و آموزشگاه های كشور است.

١٠- در “معهدالضّاد” نگاه به آموزش و اصول و فنون آموزش زبان و خروجی آن با آنچه در نظام آموزشی كشور معمول است، تفاوتی بنیادی دارد.

١١- در “معهدالضّاد” فرایند فراگيری زبان مادرى را يك بار ديگر در يادگيرى زبان عربى تجربه مى‌كنيد.

١٢⁃ در “معهدالضّاد” به روان و روش شناسى آموزش در جهت يادگيرى بهينه ى ماده ى آموزشى اهميتى ويژه داده مى شود.

١٣⁃ زبان آموز در “معهدالضّاد” اساس، محور و عامل يادگيرى است.

١٤- در “معهدالضّاد” زبان تدريس نمى‌ شود شما زبان را ياد مى‌گيريد. استاد، مربى زبان است نه مدرس آن.

١٥- تنها هدف آموزش زبان در “معهدالضّاد” كسب مهارت هاى زبانى است، نه آزمون، نه نمره، نه مدرك و نه …

١٦- در “معهدالضّاد”، يادگيرى در سطوح محفوظات، اطلاعات و معلومات زبانى فاقد اعتبار و ارزش آموزشى است.

١٧- در “معهدالضّاد” حرف زدن و نوشتن به زبان عربى از جلسه و ساعت اول دوره آموزشى شروع مى شود.

١٨- در كلاس هاى “معهدالضّاد” با تكنيك هاى آموزشى و ايجاد جرأت حرف زدن و نوشتن و احساس شوق و شادى و آرامش، مهارت آموزى كرده و به تدريج نگرانى، ترس، خجالت و استرس را فراموش مى‌كنيد.

١٩- در “معهدالضّاد” با تكيه بر تلاش شما، نقش آفرينى مربيان و تجربه و روش مندى آموزش زبان، كاربردى ترين سطوح مهارت هاى زبانى را در كوتاه ترين زمان ها به دست مى‌آوريد.

٢٠- در “معهدالضّاد” استمرار در يادگيرى روش مند زبان، مؤثرتر از استعداد فطرى يادگيرى زبان است.

٢١- در”معهدالضّاد” ضعيف ترين حافظه ها معتبرتر از ماندگارترين جوهرها است.

٢٢- ابزار يادگيرى در “معهدالضّاد” گوش، چشم، مغز و زبان است نه قلم، كاغذ و …، اينجا تكيه بر خواندن و نوشتن آفت يادگيرى زبان است.

٢٣- از آغاز تا پايان دوره ى آموزشى، اجراى متد و شيوه نامه ها در كلاس هاى “معهدالضّاد” نظارت، آسیب شناسی و ويرايش شده و راه كار ارائه مى‌شود.

آموزش

ج⁃ “معهدالضّاد” از نظر شيوه نامه ى آموزش (نقشه راه آغاز تا پايان دوره آموزشى)

٢٤- در “معهدالضّاد” زبان عربى در تمام شاخه هاى آن در چارچوب شيوه نامه هاى مكتوب، در دسترس مربيان زبان آموزش داده مى شود.

٢٥⁃ شيوه نامه ها در همه شاخه ها و كلاس ها از آغاز تا پايان هر دوره دقيق، پيوسته، هماهنگ و يكسان اجرا مى شود.

٢٦⁃ شيوه نامه ها بر اساس نوع فعاليت آموزشى، زمان آن [بر مبناى واحد ٦٠ ثانيه] و هدف اجراى فعاليت، برنامه ريزى و تنظيم شده است.

 

آموزش عربی در معهدالضاد

د⁃ “معهدالضّاد” از نظر اساتيد آن

٢٧- مربيان زبان در “معهدالضّاد” متعهد، پويا، پيشرو، كارآزموده و دانش آموخته ى مقاطع ارشد و دكترى زبان و ادبيات عربى در معتبر ترين دانشگاه هاى كشور هستند.

٢٨- پذيرش و استخدام مربيان زبان در “معهدالضّاد” پس از قبولى در چند آزمون كتبى و شفاهىِ زبان عربى و گذراندن دوره ى الزامىِ كارگاه كلاس دارى و متد آموزش و قبولى در آزمون آن صورت مى‌پذيرد.

٢٩- مربيان زبان در “معهدالضّاد” به زبان عربى، متد و روان شناسى آموزش اشراف داشته و نسبت به افزايش تسلط و ارتقاى علمى خود، التزام عملى دارند.

 

ساختار اداری معهدالضاد

ه⁃ “معهدالضّاد” از نظر نوع فعاليت، ساختار و انضباط آموزشى و ادارى

٣٠- مجموعه ى “معهدالضّاد” از پنج بخش تشكيل مى شود:

  1. بخش آموزش
  2. بخش امور ادارى
  3. بخش امور فنى (it) و دیجیتال مارکتینگ
  4. بخش توليد محتواى آموزشى
  5. بخش محصولات آموزشى

٣١- در “معهدالضّاد” فقط زبان عربى، در تمام شاخه هاى كاربردى آن، به صورت اختصاصى و تخصصى آموزش داده مى‌شود.

٣٢- دوره هاى آموزشى “معهدالضّاد” شامل ٥ شاخه ى آموزشى در تمام سطوح از حداكثر تنوع و تعدد برخوردار است.

٣٣⁃ شاخه هاى آموزشى مشتمل بر مكالمه عربى فصيح، گويش هاى زبان عربى، قواعد عربى(صرف و نحو) و ترجمه و كنكور عربى از مقدماتى تا پيشرفته آموزش داده مى شود.

٣٤- تنوع دوره ها و روزهاى برگزارى كلاس ها در “معهدالضّاد” شامل تمام ساعات روز و روزهاى هفته به صورت عادى و نيمه فشرده، گروهى و خصوصى بيشترين گزينه و امكان انتخاب را به زبان آموز مى‌ دهد.

٣٥- در هر ترم، كلاس هاى جديد “معهدالضّاد” در چند شاخه شروع مى‌شود و زبان آموز از تداوم اكثر كلاس ها تا انتهاى دوره اطمينان دارد.

٣٦- در شرايط عادى، كلاسهاى “معهدالضّاد” به دو صورت حضورى و آنلاين برگزار مى شود.

٣٧⁃ به استناد آمار، بيش از نيمى از زبان آموزانِ “معهدالضّاد” با توصيه و معرفى دوستان و آشنايان در اين آموزشگاه ثبت نام مى كنند.

٣٨- زبان آموزِ “معهدالضّاد” می‌تواند همزمان با شركت در كلاسِ خود در سطوح گذشته ى همان شاخه تا پايان دوره به صورت رایگان شركت كند.

٣٩- زبان آموزِ “معهدالضّاد” پس از گذراندن دوره ى آموزشى و قبولى در آزمون جامع، در اولویت همكارى با اين مركز قرار دارد.

٤٠⁃ “معهدالضّاد” با ارائه ى خدمات و پشتيبانى ادارى و فنىِ مناسب و التزام عملى به انضباط ادارى و اصول آموزشى، در چارچوب آيين نامه ها و شيوه نامه ها، متعهد به پاسخگويى به كاربران و زبان آموزان است.

 


پیشنهاد مدیر وب سایت:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *