بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۸

نحو ۸

ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
شرح
مبتدا اسم مرفوعى است كه درباره آن خبر مى دهیم. خبر پیامی است در قالب اسم، جمله یا شبه جمله‌ای که در باره مبتدا بیان میشود وشنونده یا خواننده را نسبت به موضوعی آگاه می سازد ومفهومی کامل را به مخاطب انتقال می دهد. انواع خبر :الف:مفرد(اسم جامد یا مشتق)،ب:جمله (اسمیه یا فعلیه)،ج:شبه جمله(ظرف یا جارومجرور).

 

إجابة عن رقم ۸
ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
اجابة
پاسخ صحیح گزینه “الف ” می باشد یعنی “في المدينة “جارومجرور و شبه جمله است.