آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۸

نحو ۸

ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
شرح
مبتدا اسم مرفوعى است كه درباره آن خبر مى دهیم. خبر پیامی است در قالب اسم، جمله یا شبه جمله‌ای که در باره مبتدا بیان میشود وشنونده یا خواننده را نسبت به موضوعی آگاه می سازد ومفهومی کامل را به مخاطب انتقال می دهد. انواع خبر :الف:مفرد(اسم جامد یا مشتق)،ب:جمله (اسمیه یا فعلیه)،ج:شبه جمله(ظرف یا جارومجرور).

 

إجابة عن رقم ۸
ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
اجابة
پاسخ صحیح گزینه “الف ” می باشد یعنی “في المدينة “جارومجرور و شبه جمله است.