بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

الصحف و المجلات ۲

الصحف و المجلات ۲

اقْرَأ النَّصَ التَّالِيَ بِدِقَّة:
🔷 فازَ رَبّاعُ إیرَانَ الشَّهِیرُ حُسَینُ رِضَا زَاده بِالمِیدَالِیَّةِ الذَّهَبِیَّةِ لِبُطُولَةِ الْعَالَمِ فِي رَفْعِ الأثقَالِ بَعْدَ أنْ حَطَّمَ الرَّقْمَ القِیَاسِيَّ فِي الْوَزْنِ فَوْقَ الثَّقِیلِ.
🌸 وتَعَلَّمْ المُفْرَدَاتِ الغَرِیبَة:
🔹فازَ: برنده شد
🔹ربَّاع: وزنه بردار
🔹میدَالِیَّة ذهَبِیَّة: مدال طلا
🔹بطُولَة: قهرمان
🔹رفْع الأثقَال: وزنه برداری
🔹حطَّمَ: شکست
🔹رقْم قِیَاسِي: رکورد
🔹فوْقَ الثَّقِیل: فوق سنگین
📝 والْآنَ تَرْجِمْ النَّصَ مِنَ العَرَبِیَّةِ إلَی الفَارِسِیَّة:

ترْجَمَةُ
🌻 حسین رضا زاده وزنه بردار مشهور ایران پس از شکستن رکورد در رده فوق سنگین موفق به کسب مدال طلای قهرمانی جهان شد.
🔷 فازَ رَبّاعُ إیرَانَ الشَّهِیرُ حُسَینُ رِضَا زَاده بِالمِیدَالِیَّةِ الذَّهَبِیَّةِ لِبُطُولَةِ الْعَالَمِ فِي رَفْعِ الأثقَالِ بَعْدَ أنْ حَطَّمَ الرَّقْمَ القِیَاسِيَّ فِي الْوَزْنِ فَوْقَ الثَّقِیلِ.