بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۶

نحو ۶

ما هو الصحيح عن المَبنيَّة للمجهول لِجملة” إِسقِ الاَشْجارَ أَيُّها الفَلّاح” ؟

الف:تُسقَى الاشجَارُ

ب:إِسقِي الأشجار

ج:سُقِيتِ الاشجارُ

د:لِتُسقَ الاشجَارُ

شرح

در مورد مذكر ومؤنث آوردن فعل اگر فعل به مؤنث حقيقى نسبت داده شود ، بايد مؤنث آورده شود،در صورتيكه به ظاهر آن اسناد داده شود،و يا به ضمير آن مانند: “تذهب فاطمة” و ” فاطمة تذهب” و در مورد مؤنث مجازی در صورت اسناد فعل به ظاهر مؤنث مجازی،تأنيث وتذكير فعل جايز است مثل” فُتِحَتِ أو فُتِحَ النافذةُ”ودر صورتيكه فاعل يا نائب فاعل ضميرى مستتر باشد كه به مؤنث مجازی بر مي گردد،تأنيث فعل واجب است:”النافذة فُتِحَتْ”. حکم جمع مکسّر و جمع مؤنث سالم برای غیر انسان همچون مفرد مؤنث مجازی است یعنی در صورت اسناد فعل به ظاهرشان جائز التأنيث ودر صورت اسناد به ضمیر آنها فعل ،واجب التأنيث است.

 

إجابة عن رقم ۶

ما هو الصحيح عن المَبنيَّة للمجهول لِجملة” إِسقِ الاَشْجارَ أَيُّها الفَلّاح” ؟

الف:تُسقَى الاشجَارُ

ب:إِسقِي الأشجار

ج:سُقِيتِ الاشجارُ

د:لِتُسقَ الاشجَارُ

إجابة

جواب صحيح گزینه “د ” است. فعل مجهول معادل”إسْقِ”در ساختار مجهول “لِتُسقَ ” مى باشد، چون اشجار جمع مکسّر غير عاقل است،تذكير وتأنيث فعل جايز بوده و”الأشجار” چون نائب فاعل است،مرفوع مى باشد.