آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

آموزش نحو بخش ۶ + مذكر و مؤنث آوردن فعل

آموزش نحو ۶

آموزش نحو را در بخش ۶ ادامه می دهیم. در مورد مذكر و مؤنث آوردن فعل اگر فعل به مؤنث حقيقى نسبت داده شود ، بايد مؤنث آورده شود، در صورتيكه به ظاهر آن اسناد داده شود،و يا به ضمير آن مانند: “تذهب فاطمة” و ” فاطمة تذهب” و در مورد مؤنث مجازی در صورت اسناد فعل به ظاهر مؤنث مجازی،تأنيث وتذكير فعل جايز است مثل” فُتِحَتِ أو فُتِحَ النافذةُ ” و در صورتيكه فاعل يا نائب فاعل ضميرى مستتر باشد كه به مؤنث مجازی بر مي گردد.

تأنيث فعل واجب است:”النافذة فُتِحَتْ”. حکم جمع مکسّر و جمع مؤنث سالم برای غیر انسان همچون مفرد مؤنث مجازی است یعنی در صورت اسناد فعل به ظاهرشان جائز التأنيث ودر صورت اسناد به ضمیر آنها فعل ،واجب التأنيث است.

 

ما هو الصحيح عن المَبنيَّة للمجهول لِجملة” إِسقِ الاَشْجارَ أَيُّها الفَلّاح” ؟

  • الف:تُسقَى الاشجَارُ
  • ب:إِسقِي الأشجار
  • ج:سُقِيتِ الاشجارُ
  • د:لِتُسقَ الاشجَارُ

 

إجابة عن رقم ۶

ما هو الصحيح عن المَبنيَّة للمجهول لِجملة” إِسقِ الاَشْجارَ أَيُّها الفَلّاح” ؟

  • الف:تُسقَى الاشجَارُ
  • ب:إِسقِي الأشجار
  • ج:سُقِيتِ الاشجارُ
  • د:لِتُسقَ الاشجَارُ

 

إجابة در آموزش نحو

جواب صحيح گزینه “د ” است. فعل مجهول معادل”إسْقِ”در ساختار مجهول ” لِتُسقَ ” مى باشد، چون اشجار جمع مکسّر غير عاقل است،تذكير وتأنيث فعل جايز بوده و”الأشجار” چون نائب فاعل است،مرفوع مى باشد.

 

تعريف علم نحو:

علم نحو به بررسی نقش کلمه در پیوندش با دیگر کلمات با هدف درك و خلق مفهوم جمله و كلام می‎پردازد.

اهميت مكالمه، قواعد و ترجمه زبان عربي زمانى براى ما روشن تر مى شود كه به موقعيت و واقعيت جغرافيايي، فرهنگى، اقتصادى و سياسي كشورمان در منطقه و پيوندهاى تاريخى، تمدنى آن با همسايگان عربي زبان و مسلمان با زبان مشترك عربى با تأملى بيشتر بينديشيم و از روند تحولات و قافله پيشرفت در اين كشورها، غافل و عقب نمانيم همانطور كه غرب و شرق عالم همواره متوجه و مترصد اهميت و ظرفيت هاى سرشار اين منطقه بوده است.


پیشنهاد ما :