بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۴

نحو ۴

عَيِّن الصَّحِيح عن المبنية للمجهول لجملة “سَاعَدَ حُسَيْن اُمَّه”؟

الف:ساعد الأمُّ

ب:سُوعِدَ الامُّ

ج:سُوعِدَتِ الامَّ

د:سُوعِدَتِ الامُّ

إحابة:جواب صحیح گزینه “د ” است.

در گزینه “الف ” فاعل حذف شده،ولى فعل معلوم است.

در گزینه “ب ” فعل مجهول است ،ولى” مفعول به” همچنان منصوب است.

در گزینه”ج” فعل ساختار مجهول دارد وهمچنین مناسب با نائب فاعل يعني “الامُّ مؤنث است ،ولى نائب فاعل در أين جا منصوب است در حالیکه بايد مرفوع باشد.

پس گزینه “د ” صحيح مى باشد. چون هم فاعل جمله حذف شده،هم فعل ساختار مجهول مناسب با نائب فاعل را دارد وهم نائب فاعل مرفوع است.