آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۴

نحو ۴

عَيِّن الصَّحِيح عن المبنية للمجهول لجملة “سَاعَدَ حُسَيْن اُمَّه”؟

الف:ساعد الأمُّ

ب:سُوعِدَ الامُّ

ج:سُوعِدَتِ الامَّ

د:سُوعِدَتِ الامُّ

إحابة:جواب صحیح گزینه “د ” است.

در گزینه “الف ” فاعل حذف شده،ولى فعل معلوم است.

در گزینه “ب ” فعل مجهول است ،ولى” مفعول به” همچنان منصوب است.

در گزینه”ج” فعل ساختار مجهول دارد وهمچنین مناسب با نائب فاعل يعني “الامُّ مؤنث است ،ولى نائب فاعل در أين جا منصوب است در حالیکه بايد مرفوع باشد.

پس گزینه “د ” صحيح مى باشد. چون هم فاعل جمله حذف شده،هم فعل ساختار مجهول مناسب با نائب فاعل را دارد وهم نائب فاعل مرفوع است.