بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۳

نحو ۳

اكتبِ المصادرَ المؤوّلةَ وبَيِّن إعرابَها في الجُمَلِ التّاليةِ.
تقرّر أن يُقامَ الامتحانُ في الأسبوعِ التّالي.
حاوِلوا أن تُمارِسوا دروسَكُم في البيتِ.
نسألُ الله أن يُّوفّقنا في خدمةِ الوطن.
شرح
برخی جملات در معنا معادل مصدر فعلشان هستند.مثلا جملاتی که از “أن”ناصبه به همراه فعل ما بعدش تشکیل می شوند برابر مصدر آن فعل به شمار می آیند. (يُعجِبُني أن أشربَ القهوةَ بالحليب:خوشم می آید قهوه را با شیر بنوشم) که در آن ي مفعول و أن أشربَ فاعل است.(أن أشربَ)به معنای (شُرب:نوشیدن) است.(شُرب) مصدر مؤول يا تفسير شده ی(أن أشرب)است ودر اینجا به دلیل فاعل بودن مرفوع است .لذا تأویل يا تفسير جمله فوق چنین است:”يُعجِبُني شربُ القهوةِ بالحليب “.

 

السؤال والشرح ٣

ما هو الفاعل في عبارة”لَا تَكْسَلْ اَيُّهَا الْطَّالِبُ”؟

الف:انتَ المستتر

ب:الطالب

ج:أيّها

د:هيَ المستتر

در صيغة هاي ۷و۱۳ و۱۴ أفعال مضارع،ضمير مستتر اَنْتَ،انا ونحن به ترتيب فاعل هستند.اين ضماير واجب الاستتارند.يعني فاعل در أين صيغة ها نمی تواند اسم ظاهر يا ضمير بارز باشد.

 

الإجابة عن رقم ۳

ما هو الفاعل في عبارة”لَا تَكْسَلْ اَيُّهَا الْطَّالِبُ”؟

الف: أَنْتَ المستتر

ب:الطالب

ج:أيّها

د:هيَ المستتر

اجابة:جواب صحيح در أين سؤال گزینه ‘الف است.

در صيغة هاي ۷و۱۳ و۱۴ أفعال مضارع،ضماير مستتر اَنْتَ،انا ونحن به ترتيب فاعل هستند. در “لا تكسل” انت مستتر فاعل مي باشد.