آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۲۴

نحو ۲۴

إِختَرِ الإِجابةَ الصَّحِيحةَ؟

الف:كانت مُشكِلاتٌ

ب:مازال الرَّجُلُ

ج:ما فَتِىَء المُعَلِّمُ

د:ليسَ الكُتَّابُ

شرح

هر فعلى كه معنايش با يك مرفوع (فاعل )كامل شود فعل تام نامیده می‌شود.مانند :ذهبَ، كتب و…..افعالى كه علاوه بر مرفوع يا اسمشان به يك مكمّل يعنى خبر براى تكميل معنای خود نيازمندند افعال ناقصه نامیده مى شوند.مانند:ليسَ (عَليٌّ قائِماً:على ایستاده  نيست).ليس بدون قائماً معنای كاملی ندارد پس لیس فعل ناقص است.به استثناء افعال”ليس،مازال ومافَتِىء”بقيه أفعال ناقصه مى توانند به صورت تام بكارروند يعنى به جاى اسم وخبربه فاعل اكتفاء كنند دراین صورت معانى افعال به شرح زیراست:كانَ(وجود داشت،روى داد)،بات(شب راگذراند)،أمسى(روز را به شب رساند)،أصبح(به صبح در آمد)،صار(منتقل شد)،بَرِحَ(رفت)،ظَلَّ(استمرار يافت)أضحى( به بامداد در آمد)،دام(طول كشيد)،إِنفَكَّ( جدا شد).