بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۲۴

نحو ۲۴

إِختَرِ الإِجابةَ الصَّحِيحةَ؟

الف:كانت مُشكِلاتٌ

ب:مازال الرَّجُلُ

ج:ما فَتِىَء المُعَلِّمُ

د:ليسَ الكُتَّابُ

شرح

هر فعلى كه معنايش با يك مرفوع (فاعل )كامل شود فعل تام نامیده می‌شود.مانند :ذهبَ، كتب و…..افعالى كه علاوه بر مرفوع يا اسمشان به يك مكمّل يعنى خبر براى تكميل معنای خود نيازمندند افعال ناقصه نامیده مى شوند.مانند:ليسَ (عَليٌّ قائِماً:على ایستاده  نيست).ليس بدون قائماً معنای كاملی ندارد پس لیس فعل ناقص است.به استثناء افعال”ليس،مازال ومافَتِىء”بقيه أفعال ناقصه مى توانند به صورت تام بكارروند يعنى به جاى اسم وخبربه فاعل اكتفاء كنند دراین صورت معانى افعال به شرح زیراست:كانَ(وجود داشت،روى داد)،بات(شب راگذراند)،أمسى(روز را به شب رساند)،أصبح(به صبح در آمد)،صار(منتقل شد)،بَرِحَ(رفت)،ظَلَّ(استمرار يافت)أضحى( به بامداد در آمد)،دام(طول كشيد)،إِنفَكَّ( جدا شد).