آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۲۳

نحو ۲۳

أيّ الإجابات صحيحة؟

الف:هُنَّ أصبحْنَ أُمَّهاتٍ

ب:أنتُنَّ ما بَرِحنَ ماهراتٍ

ج:نحنُ مازلنا جالِساتٌ

هنَّ لا يَدُمنَ متكاسِلاتٍ

شرح

تصريف الأفعال النّاقصةِ:أفعال كان،أمسى، أصبح،أضحى،ظَلَّ،بات وصار كاملا متصرِّف هستند يعنى در ۱۴ صیغه ماضی،مضارع وأمر صرف میشوند دو فعل “لیس ومادام”غیر متصرِّف  بوده وفقط در ۱۴ صیغه ماضی صرف می شوند ومضارع و امر ندارند. افعال “ما بَرِحَ،ماانفَكَّ، مازالَ،مافَتِىءَ”نيمه متصرِّف بوده وفقط امر ندارند. اين چهار فعل تنها پس از ادوات نفی،ناقص به شمار می آیند.