بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۲۳

نحو ۲۳

أيّ الإجابات صحيحة؟

الف:هُنَّ أصبحْنَ أُمَّهاتٍ

ب:أنتُنَّ ما بَرِحنَ ماهراتٍ

ج:نحنُ مازلنا جالِساتٌ

هنَّ لا يَدُمنَ متكاسِلاتٍ

شرح

تصريف الأفعال النّاقصةِ:أفعال كان،أمسى، أصبح،أضحى،ظَلَّ،بات وصار كاملا متصرِّف هستند يعنى در ۱۴ صیغه ماضی،مضارع وأمر صرف میشوند دو فعل “لیس ومادام”غیر متصرِّف  بوده وفقط در ۱۴ صیغه ماضی صرف می شوند ومضارع و امر ندارند. افعال “ما بَرِحَ،ماانفَكَّ، مازالَ،مافَتِىءَ”نيمه متصرِّف بوده وفقط امر ندارند. اين چهار فعل تنها پس از ادوات نفی،ناقص به شمار می آیند.