بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۲۱

نحو ۲۱

رَتِّبِ الكلماتِ التالية لِتَكونَ جملا مفيدةً ثُمَّ تَرجِمها إلى الفارسيَّة.

۱مُدَمَّرٍ_ليسَت_سِوى_بلاقانونٍ_سَيلٍ_الحُرِّيَّة.

۲خيرٌ_أن تَعيشَ عبداً_مِن_سَميناً_أن تَموتَ حُرّاً

۳خسارةٌ_البُطءِ_في_نَدامَةٌ_و_العَجَلَةِ_ في.

 

 

رَتِّبِ الكلماتِ التالية لِتَكونَ جملا مفيدةً ثُمَّ تَرجِمها إلى الفارسيَّة.

مُدَمَّرٍ_ليسَت_سِوى_بلاقانونٍ_سَيلٍ_الحُرِّيَّة. ۹۱

٢)خيرٌ_أن تَعيشَ عبداً_مِن_سَميناً_أن تَموتَ حُرّاً.

٣)خسارةٌ_البُطءِ_في_نَدامَةٌ_و_العَجَلَةِ_ في.

إجابة

١)ليسَت الحُريَّةُ بلا قانونٍ سِوى سَيلٍ مُدَمَّرٍ.آزادى بی حدومرز همان سيل ویرانگر است.

۲)أن تَموتَ حُرّاً خيرٌ مِن أن تَعيشَ عبداً سَميناً.مرگ آزادانه بهتر از زیستن بنده وار در حال فربهي است.

۳)في البُطءِ خِسارَةٌ وفي العَجَلَةِ نَدامَةٌ.

در سستی زیان است ودر عجله پشیمانی است.