آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۹

نحو ۱۹

ايُّ فعل يمكن أن يَكونَ تاماً؟

الف:لَمْ يفتَأ          ب:لازِلنا           ج:ما بَرِحَ         د:لَستُم

شرح

به استثناء أفعال “لیس،مازال و ما فَتِئَ”بقيه أفعال ناقصه مى توانند به صورت تام بكار روند يعنى به جاى اسم وخبر به فاعل اكتفاء كنند در اين صورت معانى افعال به شرح زير است: كانَ(وجود داشت،روى داد)،بات(شب راگذراند)،أمسى (روز را به شب رساند)،أصبح(به صبح در آمد)،بَرِحَ(رفت)،ظَلَّ(استمرار يافت)،أضحى (به بامداد در آمد)،دام(طول كشيد)،إِنفَكَّ(جدا شد).