آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۷

نحو ۱۷

ما هو اعراب الجملتين المؤوّلَتينِ في عبارة”أن تُشاهِدَالمُباراةَ في التِّلفاز أحسنُ مِن أن تراها في الأِستادِ”؟

الف)الرفع محلا_الجرُّ محلا   ب)النصب_النصب  ج)النصب محلا_الجرُّ محلا د)الرفع تقديراً_الجَرُّتقديرا ً

شرح

گاهی مبتدا جمله مؤوَّل به مصدر است.مثلأ از أن ناصبه و فعل تشكيل مى شود مانند:أن تَصوموا خيرٌلكُم. أن تَصوموا در تأویل “صيامُكُم”است. ولى نكته مهم این است که جملات مؤوَّله اعراب محلّى دارند.مثلا “أن تَصوموا ” در جمله بالا محلا مرفوع است.

 

إجابة عن رقم ۱۷

ما هو اعراب الجملتين المؤوّلَتينِ في عبارة”أن تُشاهِدَالمُباراةَ في التِّلفاز أحسنُ مِن أن تراها في الأِستادِ”؟

الف)الرفع محلا_الجرُّ محلا

ب)النصب_النصب

ج)النصب محلا_الجرُّ محلا

د)الرفع تقديراً_الجَرُّ تقديراً

پاسخ صحیح گزینه “الف ” است .یعنی “أن تُشاهِدَ ” در محل رفع است چون در محل مبتدا قرار گرفته و پس از تأویل به مصدر “مشاهدة “مى باشد،و”أن تَراها”بواسطه” مِنَ حرف جرّ در محل جرّ بوده ومصدر مؤول آن “رؤيتِها”مى شود.