بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۴

نحو ۱۴

رتِّبِ الكلماتِ التاليةَ لِتَكونَ جُمَلا مُفيدَةً.

الرَّجُل _ فَكَّيه _ بينَ _مَقتَلُ .

دائماً _ واقفين _يموتون _الابطال .

بلا _ک _ بَيتُ _ كُتبٍ _ جسدٍ _روحٍ _بلا .

هُ _الحَماقَةُ _ العُجبُ _ عنوانُ .

إجابة عن رقم ۱۴

رتِّبِ الكلماتِ التاليةَ لِتَكونَ جُمَلا مُفيدَةً.

(۱)الرَّجُل _ فَكَّيه _ بينَ _مَقتَلُ .

.( ۲) دائماً _ واقفين _يموتون _الابطال

(۳)بلا _ک _ بَيتُ _ كُتبٍ _ جسدٍ _روحٍ _بلا .۰

(۴)هُ _الحَماقَةُ _ العُجبُ _ عنوانُ .

إجابة

(۱)مَقتَلُ الرَّجُلِ بينَ فَكَّيه .

(۲)الأبطال يموتون واقفين دائماً .

(۳)بَيتٌ بلا كُتُبٍ كجسدٍبلا روحٍ .

(۴) العُجبُ عنوانُهُ الحَماقَةُ .