آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۴

نحو ۱۴

رتِّبِ الكلماتِ التاليةَ لِتَكونَ جُمَلا مُفيدَةً.

الرَّجُل _ فَكَّيه _ بينَ _مَقتَلُ .

دائماً _ واقفين _يموتون _الابطال .

بلا _ک _ بَيتُ _ كُتبٍ _ جسدٍ _روحٍ _بلا .

هُ _الحَماقَةُ _ العُجبُ _ عنوانُ .

إجابة عن رقم ۱۴

رتِّبِ الكلماتِ التاليةَ لِتَكونَ جُمَلا مُفيدَةً.

(۱)الرَّجُل _ فَكَّيه _ بينَ _مَقتَلُ .

.( ۲) دائماً _ واقفين _يموتون _الابطال

(۳)بلا _ک _ بَيتُ _ كُتبٍ _ جسدٍ _روحٍ _بلا .۰

(۴)هُ _الحَماقَةُ _ العُجبُ _ عنوانُ .

إجابة

(۱)مَقتَلُ الرَّجُلِ بينَ فَكَّيه .

(۲)الأبطال يموتون واقفين دائماً .

(۳)بَيتٌ بلا كُتُبٍ كجسدٍبلا روحٍ .

(۴) العُجبُ عنوانُهُ الحَماقَةُ .