آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۲

نحو ۱۲

كام خَطَأً في عبارةِ”في طهرانِ عددأً مِنَ المَراكِزَ السياحيَّةِ”

الف:۳             ب:۲               ج:۴                    د:۵

شرح

اگر اسم معربی، تنوین وكسره  نپذیرد غیر منصرف است مانند:(جاء احمدُ) و(تعرَّفتُ على زينبَ) از اين رو اسمهاى معرب(متمكن )،منصرف (امكن) يا غير منصرف (غير امكن) هستند. چهار دلیل اصلی باعث غیر منصرف شدن یک اسم می‌شود این چهار دلیل عبارتند از:

الف ) علم بودن (علميّت) مانند:فاطمة.

ب) صفت بودن (وصف) مانند:عطشان.

ج)(الف مقصوره يا ممدوده زايد)داشتن مانند:كبرى،زهراء،مرضى وعلماء.

د) بر وزن صيغه ى منتهى الجُموع بودن مانند:مصابيح وشوارع.

 

إجابة عن رقم   ۱۲

كم خَطَأً في عبارةِ”في طهرانِ عدداً مِنَ المَراكِزَ السياحيَّةِ”

الف:۳         ب۲              ج :۴                 د:۵

إجابة

پاسخ صحیح گزینه “الف ” است .در عبارت “في طهرانِ عدداً من المراكزَ السياحيةِ” طهران به دليل علم بودن غير منصرف بوده وتنوين و كسره نمی پذیرد، وبا وجود حرف جرّ فتحه مى گیرد”في طهرانَ” ودر اين جمله خبر مقدّم است.”عدداً”در أين جمله مبتداى مؤخّر است بنابر اين بايد مرفوع باشد”عددٌ”.خطاى سوم ” المراكزَ” مى باشد، مراكز بر وزن صيغه ى جمع منتهى الجُموع است ولى در این عبارت با “ال” آمده است وبه اين دليل مى تواند تنوين و كسره  را بپذیرد بنا براین “المراكزِ “صحيح مى باشد،در اين جمله سه خطا وجود داشت و جمله صحيح “في طهرانَ عددٌ مِنْ المراكزِ السياحيةِ ” مى باشد.