بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۱

نحو ۱۱

کَم خبراً في عبارةِ”في  البستان أشجارٌ خَضراءُ أسقيها كُلَّ يومٍ”؟

الف:۲                       ب:۳                 ج:۱                  د:۴

شرح

مى توان برای يك مبتدا چندین خبر به كار برد.مانند:(السبّورةُ ،خضراءُ اللّونِ،خلفَ المعلّمِ، يَمسَحُها تلميذٌ الآن:تخته سبز رنگ بوده پشت سر معلم است ودانش آموزی آن را پاک می کند)

إجابة عن رقم  ۱۱

کَم خبراً في عبارةِ”في  البستان أشجارٌ خَضراءُ أسقيها كُلَّ يومٍ”؟

الف:۲         ب:۳             ج:۱            د:۴

إجابة

جواب صحيح گزینه “ج ” ميباشد يعنى “في البستان ” جار ومجرور،خبر مقدم براى “اشجار ” مبتداى مؤخر بوده و(خضراء ) صفت اول برای اشجار  وجمله (أسقيها كل يوم) “جمله فعليه، صفت دوم اشجار است.