آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۱

نحو ۱۱

کَم خبراً في عبارةِ”في  البستان أشجارٌ خَضراءُ أسقيها كُلَّ يومٍ”؟

الف:۲                       ب:۳                 ج:۱                  د:۴

شرح

مى توان برای يك مبتدا چندین خبر به كار برد.مانند:(السبّورةُ ،خضراءُ اللّونِ،خلفَ المعلّمِ، يَمسَحُها تلميذٌ الآن:تخته سبز رنگ بوده پشت سر معلم است ودانش آموزی آن را پاک می کند)

إجابة عن رقم  ۱۱

کَم خبراً في عبارةِ”في  البستان أشجارٌ خَضراءُ أسقيها كُلَّ يومٍ”؟

الف:۲         ب:۳             ج:۱            د:۴

إجابة

جواب صحيح گزینه “ج ” ميباشد يعنى “في البستان ” جار ومجرور،خبر مقدم براى “اشجار ” مبتداى مؤخر بوده و(خضراء ) صفت اول برای اشجار  وجمله (أسقيها كل يوم) “جمله فعليه، صفت دوم اشجار است.