آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۱۰

نحو ۱۰

أيَّةُ إجابةٍ تُكمِلُ عبارةَ “السيّاراتُ……. في الطُّرُقِ”؟
الف:يسيرون
ب:تسير
ج:يَسِرنَ
د:تَسِرنَ
شرح
الخبر الجملة:این نوع خبر بر دو نوع است:۱)جمله اسميّه ۲)جمله فعلیه
۱) جمله سمیه از مبتدا وخبر تشکیل می شود و در بر گیرنده ضمیر رابطی است که خبر را به مبتدا مربوط می سازد این ضمیر در تعداد وجنس با مبتدا مطابقت دارد. مانند:(طهران سکّانها كثيرون:تهران جمعیتش بسیاراست)ضمیر”ها”بعد از سکان رابط خبر ومبتدا است.جمله اسميّه “سکّانها كثيرون”متشكّل از مبتدا وخبر، برای “طهران”خبر به شمار می‌رود.
۲)جمله فعلیه متشکل از فعل وفاعل بوده،مشتمل بر ضمیری است که مطابق با مبتدا در عدد و جنس است.مانند:(النّاسُ يَمشُونَ في الشَّوارع )ضمير واو رابط به مبتدا است.

 

الإجابة عن رقم ۱۰
أيَّةُ إجابةٍ تُكمِلُ عبارةَ “السيّاراتُ……. في الطُّرُقِ”؟
الف:يسيرون
ب:تسير
ج:يَسِرنَ
د:تَسِرنَ
إجابة
پاسخ صحیح گزینه “ب” است. السيّارات جمع مؤنث سالم وغير عاقل است بنابر این فعل در صیغه مفرد مؤنث يعنى “تسير “همراه با ضمير مستتر “هى “فعل وفاعل جمله فعليه خبر برای “سيّارات است.