آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

تعلّم العامّيّة(نكته و ضَحكة)

“۱”

عزيزتي اِلمَرَة ..

اَلرِّجّال مِثِل جُوزِ الهِند .گِشِرتَه يابسَه وقويه لكن اِبداخلِه گَلُب أَبيَض وجميل ..

وعَشان تُوصلي لِگَلبِه .لازم تِكِسري رآسه ..

خانم عزیز !

مرد مثل نارگیله، پوست کلفت و قویه اما توش یک قلب سفید و زیبا داره .

برای اینکه به قلب سفیدش دست پیدا کنی باید سرش را بشکنی

كلمات مهمة :

المره : زن ، خانم                         الرجال : مرد                    جوز الهند : نارگیل                    گشره : پوست

یابسه : خشک و غیر منعطف           ابداخله : داخلش            گلب : قلب                          ابیض : سفید

عشان : برای اینکه                توصلی : دست یابی              لازم : باید               تکسری : بشکنی           رآس : سر

“۲”

واحِد يِگول شِفِت اخوي الصِغَيِّر بِالبيت يِصَلِّي

وِیّا الحَرَم گِدّامِ التلفزيون . بَعَد ما خَلصَتِ الصلاة گاعِد ما گام سِاََلِته شو اِللي مَگَعدَک لِهِسَّه؟ گال أَنتَظِر تِخُفِّ الزَّحمَة

یک نفر میگه : دیدم داداش کوچیکم تو خونه جلوی تلویزیون داره همزمان با حرم نماز می خونه . وقتی نماز تموم شد نشسته بود و ( از جاش ) بلند نمیشد .

ازش پرسیدم چرا تا الان نشستی ؟گفت : منتظرم ازدحام کم بشه

کلمات مهمة :

شفت : دیدم                        ویا : با ، همراه                     گدام : روبرو ، جلو                        خلصت : تمام شد

گاعد : نشسته                   ماگام : بلند نمیشه ، پا نمیشه                    اللی : که                مگعد :   نشستن

هسه : الان ، حالا                 تخف : کم بشه ، سبک بشه                     زحمه : شلوغی ، ازدحام

“۳”

واحد اِتَّصَل على مُديرِ الفُندُق و گال له ؛

لُو سَمَحِت ، تَعال لي الغُرفَة هِسَّه، صار لی مُشکِلَه بَینی و بَین مَرتي وترید تِرمي نَفِسها مِنِ الشِّبّاچ

رَدَّ مدير الفُندُق : آني آسِف يا سَيِّدي ، ما أَگدَر اَتدَخِّل لِاَنُّو هذي مشكلة شخصية ..

رَدَّ الزُّوج : اِلّا مُشكِلَتكُم .. اِلشِّبّاچ ما يِنفَتِح

مردی زنگ زد به  مدیریت هتل و گفت : لطفا همین الان تشریف بیارید اتاق من ، من و زنم با هم مشکل پیدا کردیم ، می خواد خودشو از پنجره پرت کنه.

مدیر گفت : متاسفم آقا من نمی تونم دخالت کنم چون این یک مشکل شخصیه (خصوصیه) . مرد در جواب مدیر گفت : فقط و فقط مشکل شماست چون پنجره باز نمیشه

کلمات مهمة:

اتصل علی : تماس گرفت                   الفندق : هتل                     لو سمحت : لطفا ، با اجازت                   تعال : بیا

صار لی مشکله : مشکلی بوجود اومده             مرتی : زنم                 ترمی  : بندازه ، پرت کنه              نفسها : خودش

الشباچ : پنجره                          رد : جواب داد                                  آسف : متاسفم                       ما اگر : نمی تونم

اتدخل : دخالت کنم                          ما ینفتح : باز نمیشه

 

“۴”

اِلیُوم اِنگَطَعَ النِّت عن البیت و گعَدِت وِیَّا اهلی و تعَرَّفِت علیهم و الله خووش ناس

امروز نت خونه قطع شد و من کنار خانواده ام بودم ) باهاشون معاشرت کردم به خخخدا ( خداییش ) آدمای خوبی هستن .

کلمات مهمة:

انگطع : قطع شد                 النت : نت ، اینترنت                         گعدت : نشستم ، معاشرت کردم

ویا : با ، همراه                       اهلی : خانواده ام                                  خوش : خوب

 

“۵”

واحدَة اِتزَوَّجِت و اليُوم الثاني اِتَّصَلِت علي اَبوهِا تِبچی و تِگول: تَعال و اُخُذني. راح ابوها و اَخَذها.

چانت تِبچی طُول الطریق و مِن وَصَلِت البِیت ابوها توَقَّفِت عن البَچی. سَالَها ابوها: شصارلِچ؟

گالت له: ماچان اِبِّیت زوجی نِت!

نصیحه للشباب: گَبُل ما تِتزَوَّج اُخُذِ النِّت لِبِیتک، بَناتِ الناس مو لُعبة.

یک دختره ازدواج کرد و روز بعد زنگ زد به باباش و با گریه گفت : بیا منو ببر . باباش رفت و بردش. دختره در طول راه گریه می کرد .

وقتی رسید به خونه باباش، گریه اش قطع شد . باباش ازش پرسید : چت شد؟ (دختر) گفت : تو خونه شوهرم اینترنت نبود.

نصیحت به جوانان : قبل از ازدواج برای خونت اینترنت بگیر دخترای مردم که بازیچه نیستن

کلمات مهمة:

تزوجت : ازدواج کرد                             تبچی : گریه می کند                    تعال : بیا                       اخذنی : منو ببر

طول الطریق : در طول مسیر                          توقفت عن البَچی :  دیگه گریه نکرد                 شصار لچ : چت شد

ابیت : خانه                 نت : اینترنت                 گبل ما : قبل از اینکه             مو : نیست                      لعبه : اسباب بازی ، بازیچه

“۶”

تُعرُف شِنو هذا== hT

.

.

.

.

لا يا حبَيبي هاذی مُو حروف اِنجِلیِزِیَّه  هذا شِكِل كُرسيك وطاولَتِك ينِتِظِروك يُومِ الَسَّبِت .

رِسالَة خاصَّة للطُّلاب

می دونی این چیه ==  h T

.

.

.

.

 

نه عزیزم اینا حروف انگلیسی نیست ، شکل میز و صندلیته که روز شنبه منتظرتن

پیام مخصوص دانشجویان

کلمات مهمة:

تعرف: می دونی                      شنو : چیه                                 مو : نیست                       هاذی (هذه): این

انجلیزیه : انگلیسی                   کرسی : صندلی                      طاوله : میز                    ینتظروک  : منتظرت هستند              السبت: شنبه

 

“۷”

سِأَلِت بِنِِت أُمَّهاِ : يُمَّه لِيش شَعرِچ  بی شِيب ؟

رَدَّتِ الأُم : كُل مَرَّة اِتعَصبِيني يِطلَع لي شَعرَه

بیضه سِكَتِت اِلبِِنتِ الزّغِيرِة شُوَيَّه وَ  بَعَدهِا گالت :زِين إِنتي شِسَّوِّيتي اِلبيبيتي َلَمَّن شَعَرهِا كُلِّه أَبيَض  ؟

دختره از مادرش پرسید : مامان! چرا موهات سفید شده ؟ مادر جواب داد : هر دفعه که تو اعصابم رو خرد می کنی یدونه موم سفید میشه. دختر کوچولو یکم سکوت کرد بعدش گفت : خوب تو چی کار کردی با مامان بزرگم که همه موهاش سفید شده؟

کلمات مهمة:

یمه : مامان ( بصورت خطابی )                           شعرچ : موهات                            شیب : پیری ( سفید شدن مو)                              ردت : جواب داد

مره : دفعه ، بار                     یطلع : در میاد ، خارج میشه              بیضه: سفید                          سکتت : سکوت کرد                        الزغیره ( الصغیره ) : کوچک

سویتی : انجام دادی (شسویتی : چی کار کردی )                         لمن : كه                   اِل (مخفف الی )                  بيبيتي : مادربزرگم

 “۸”

‏الزوجة : لِيش ما رَدِّيت عَلَى الرِّسالَة اِلّي أَرسَلَتها لك ؟                     الزوج: اِلّي تِطلُبين فيها فلوس؟

الزوجة : إي                                     الزوج : ماوَصلَتنی

زن : چرا جواب نامه ای که برات فرستادم رو ندادی؟                        مرد : همون که توش نوشته بودی پول میخوای؟

زن : آره                                      مرد : به دستم نرسیده

کلمات مهمة:

لیش : چرا                                        ماردیت : جواب ندادی                الرساله : نامه                   الی : که ، همون که

تطلبین :  می خواهی                    ای : آره                             ماوصلتنی : به دستم نرسی

 “۹” 

مِن مَهاراتيَ الكَسُولِیّة إذا شِفِت ذِبّانِه على التلفزيون، أَغَيِّر القناة حتي تخاف ”

یکی از مهارت های من تو تنبلی اینه که وقتی یک مگس رو صفحه تلویزیون دیدم ، شبکه را عوض می کنم تا بترسه

کلمات مهمة:

مهاراتی : مهارتهاي من                         الکسولیة : تنبلی                               شفت : دیدم                         ذبانة: مگس

اغیر : عوض می کنم                         القناة : شبکه                              تخاف : بترسه ، می ترسه

 “۱۰”

اِلنُّوم مِثلِ الكَلِب ؛ من تِلِحقَه يِهرَب مِنِّك ، مِن تِهرَب مِنّه يِلِحقَك حاوَلِت اَعطيكُم حِكمَه بَس هذا اِلّي طِلَع مِنّي

خواب مثل سگ می مونه وقتی تو دنبالش میری ازت فرار می کنه و وقتی تو ازش فرار می کنی دنبالت میاد

سعی کردم یک حکمت براتون بیارم .اما فقط همین ازم اومد بیرون ( از وجودم تراوش کرد)

کلمات مهمة:

النوم : خواب                        کلب: سگ                         من: وقتی                            تلحقه: دنبالش میری    بس: اما ، فقط

یهرب: فرار می کنه               یلحقک: دنبالت میاد               حاولت: سعی کردم              اعطیکم: بهتون عطا کنم                    طلع: دراومد

 “۱۱”

اِذا حَبِّیِت شَخُص اِکسِر رِجلِه حتی لایِشرَد

اگه کسی رو دوست داشتی پاشو بشکن تا در نره

کلمات مهمة :

حبیت : دوست داشتی                اکسر : بشکن                  رجله : پاش                 لا یشرد : در نره

 “۱۲”

تَفكيرِ الشّاب: بِلِّيل  هِسَّه لُو مِتزَوِّج ، َمَرتي چانت تِسَوّيلي عَشِه

تَفكيرِ البِنِت: هِسَّه لُو مِتزَوِّجَه چان طِلَعني نِتعَشِّه بِالمَطعَم

وَالمِتزَوِّجين: مِتعارِكين ونايمين بِدون عَشِه مِن وَرَه اِعيُونكُم

خیال پردازی شبانه پسر جوان: اگه الان من متاهل بودم، زنم برام شام درست می کرد

خیال پردازی شبانه دختر: اگه الان ازدواج کرده بودم (همسرم) منو می برد بیرون تا شامو تو رستوران بخوریم

اما متاهلین: با هم قهر کردن و بدون شام خوابیدن برای اینکه شما چشمشون نزنید

کلمات مهمة:

تفکیر : خیال پردازی ، فکر کردن              الشاب : پسر جوان                هسه : الان ، حالا                  متزوج : متاهل

چانت تسویلی : برام درست می کنه                 عشه : شام                       البنت : دختر                   چان طلعنی : منو می برد بیرون

نتعشه : شام بخوریم ، شام می خوریم                       متزوجین : متاهلین                   متعارکین : دعوا کرده اند            نایمین : خوابیده اند

بدون عشه : بدون شام ، بی شام                    من وره اعیونکم : تاشما چشمشون نزنید

 “۱۳” 

واحِد گال لِأُولادِه

یَاهُوَّ المِنکُم ایرید یِتزَوَّج و یِستَحيی ایگول، بِلِّیل ایعَلَّگ قَمیص علی باب غُرُفتی و أَعَرسَه

گِعَدِ الصُّبُح لِگَه ثِلِث قَُمصان، و تَنُّورَة بِتَّه و رَبطَة اِچبيرَه ، عِصابَة أُمِّه!!!

یک مردی به بچه هاش گفت : هر کدوم از شما که می خواد ازدواج کنه اما خجالت می کشه که بگه ، شب یک لباس آویزون کنه به در اتاق من و منم براش زن  می گیرم

صبح که بلند شد سه تا پیرهن مردونه دید و دامن دخترش و یک روسری بزرگ که لچک مادرش بود

کلمات مهمة:

یا هو المنکم : کدوم یک از شما ،                          ایرید : می خواد                                              یتزوج : ازدواج کنه                       یستحی : خجالت میکشه ، روش نمیشه

ایگول : بگه ، میگهد                                                    ایعلگ : آویزون کنه ( میکنه )                                 قمیص : پیراهن مردونه                    غرفتی : اتاق من

اعرسه:  زنش ميدم ، براش زن مي گیرم                  گعد : پاشد ، بیدار شد                         لگه : دید، روبرو شد                       تنوره : دامن

بته : دخترش                              ربطه : روسری              اچبیره : بزرگ                            عصابة : لچک ، روسری مخصوص پیرزن ها

 ” ۱۴″

واحِد ايگول : جِدّي و بی بیتی مِتزاعِلين. فَد يُوم خَلصَت بی بیتي مِن صَلاتهِا

‏‏گال جِدّي : اِندِعیتیلي ؟          گالت : ‏اِندِعِيت للمسلمين و اِذا اِنتَ منهم یُوصلَک نَصیبَک. تِحِبَّه بَس زَعلانَةِ العَجُوز.

یکی میگفت : پدربزرگ و مادربزرگم (باهم) قهر بودن. یروز مادربزرگم نمازش که تموم شد پدربزرگم بهش گفت : برای من دعا کردی ؟ (مادربزرگم) گفت : برای همه مسلمونا دعا کردم اگه تو هم جزءشون باشی قسمتت بهت میرسه . پیر زن دوستش داره اما باهاش قهره دیگه

کلمات مهمة:

بی بیتی: مادربزرگم             متزاعلین: با هم قهر هستند                 خلصت من: تموم کرد ،                    اندعیتی: دعا کردی (مونث)                        عجوز: پیرزن

اندعیت: دعا کردم                           یوصلک: بهت میرسه                        نصیب: قسمت ، بهره                   تحبه: دوستش داره               زعلانه: زنی که قهر کرده

 

  ” ۱۵″

حكمَةِ السَّنَة ۲۰۱۷

خَلّی في حياتِك حُفره اِزغَيرَه  تِدفِن فيها أخطاء. اصدقائک  وإذاَ زادت اَخطاؤهُم ،كَبِّر الحُفرَه  واَدفِنهِم هُمَّه واَخطاؤهُم

حکمت سال ۲۰۱۷

تو زندگیت یک چاله کوچولو بکن و اشتباهات دوستاتو توش چال کن. اگه اشتباهاتشون زیاد شد چاله را بزرگ کن و خودشون و اشتباهاتشون رو با هم چال کن

کلمات مهمة:

خلی: بذار ، قرار بده                           حفره : چاله                      ازغیره : کوچک                        تدفن : چال کن ، دفن کن

اخطاء : اشتباهات، خطاها                        اصدقائک: دوستات                  زادت : اضافه شد، زیاد شد                    کبر: بزرگ کن          ادفنهم: چالشون کن

 ” ۱۶″

ِ‏بالگَعدات النِّسائيَّه ، تحاوِل كِل وَحدَه منهم ، مَتِطلَع  اَسرَع مِنِ الباقي، حتى لا تكون موضوعِ الحَلَقَةِ  الَاخيرَه مِنِ الگَعدَة

مشششششششششاكل

تو دوره های زنونه ، هرکدوم از خانمها سعی می کنن زودتر از بقیه نرن بیرون ،تا موضوع دور آخر حرفای مهمونی نباشن

مششششکلاتیه

کلمات مهمة:

الگعده: دور همی، نشست                      تحاول: سعی می کند (مونث)                          متطلع: خارج نشه ، بیرون نره

اسرع من الباقی: زودتر از بقیه                    الحلقه: دوره ، قسمت                                   الاخیره: بعدی

“۱۷”

فَد رَجُل ماتَت مَرتَه فَبَعَد مایِلبَس نَظّارتَه..فَسَأَله صَدیقَه اَکید ماکو شِی یِستَحَقِّ النَّظَر بَعَدها، گالَ الرَّجُل لا و الله بِعِت ذَهَبها و سَوِّیِت عَمَلِیَّة لیزر

یک مرده زنش مرد و (از اون به بعد )دیگه عینک نمی زد…دوستش ازش پرسید حتما دیگه بعد از اون هیچی ارزش دیدن نداره

مرد گفت : نه به خدا طلاهاشو فروختم و لیزر کردم

کلمات مهمة:

فد: یک                                       ماتت: مرد ، فوت کرد                                   مرته: زنش                            بعد: دیگه

مایلبس: نزد ، نپوشید                  نظارته: عینکش                        اکید: حتما                       ماکو: نیست ، وجود نداره              ذهبها: طلایش

شی: چیزی                                 یستحق النظر: ارزش دیدن دارد              گال: گفت                    بعت: فروختم                   سویت: ان

“۱۸”

حبيبتي  شِنو اکثر شي تِحِبّين اَسَوّيلِچ؟ تطّیني فلوس

حبيبتي كوني رومانسِيَّه شُوَيَّة..

اوکِی يالله مَيخالِف اِطّيني الفُلوس جَوِه المَطَر. نعم اِنَّه الحُب

عزیزم چه چیزی رو بیشتر از همه دوست داری برات انجام بدم !؟ بهم پول بده

عزیزم یذره رمانتیک باش

باشه اشکال نداره زودباش زیر بارون بهم پول بده. بله عشق اینه…

کلمات مهمة:

حبیبتي: عشقم                                        شنو: چی                           اکثر شي: بیشتر از هر چی                            تحبین: دوست داری (مونث)

اسويلچ: برات انجام بدم                      تطیني: بهم بده                      الفلوس: پول                                                    کونی رومانسيه: رمانتیک باش

شویه: کمی ، یذره                              اوکی: باشه ، اکی                  یالله : زود باش                                               میخالف: اشکال نداره

جوه: زیر                                           المطر: بارون                                الحب: عشق جام دادم                                  عملیه لیزر: لیزر

“۱۹”

اِثنِين محَشَّشين في بريطانيا رَكْبَوا باص اَبوطابقِین واحد فوگ و الثاني جَوِّه

ِوهُمَّه ماشين في الطريق اِلّي جَوِّه طَلَّع راسِه مِنِ الشِّبّاچ و گال اِلّی فوگ

اِلسُّرعة عِدنِه ۸۰ (اِثمانين) واِنتوا ؟ گال اِحنِه ماجایینِه السّایِق ههههههههههههههههههههههههههههههههه

دوتا معتاد انگلیسی سوار اتوبوس دو طبقه شدند.یکی (طبقه) بالا و دومی (طبقه) پایین داشتن می رفتن که اونی که پایین بود سرشو از پنجره آورد

بیرون و به اون که بالا بود گفت سرعت ما الان ۸۰ تاست شما چی؟ (دومی) گفت ما راننده امون نیومده

کلمات مهمة:

محششین: دو معتاد              ركبوا: سوار شدند                                    باص ابوطابقِین: اتوبوس دو طبقه                        فوگ: بالا

جوه : پایین ، داخل                     همه ماشین: اونا تو راه بودند ،             اللی: که ، کسیکه                                             طلع: بیرون آورد

راسه: سرش                      ماجایینا: برامون نیومده ، مال ما نیومده                         السایق: راننده

 “۲۰”

اُستاذ سَأَلَ طالب:

شِنو اِتصِیر مِن تِكبَر؟                 گال اَشَیِّب !!

^ كلام منطقي

استاد از دانشجو پرسید : وقتی بزرگ شدی چی میشی؟            (دانشجو) گفت : پیر میشم

^حرفش منطقیه

کلمات مهمة:

سأل: پرسید                                 استاذ: استاد                                   طالب: دانشجو                         شنو: چی

تصیر: میشی                                 مِن: وقتی                               تکبر: بزرگ بشی                           گال: گفت

اشیب: پیر میشم                          کلام منطقی: حرف منطقی

 “۲۱”

مُدَرِّس گال لِطُلّابِه :                           اِكِتبُوا  موضوع ِاِتخَيَّلوا فيه اِنَّكم مُدَراء شَرِكات !!

اِلطُّلاب كُلهُم بَدَوا بِالکِتابَه إِلّا طالِب ..

سَأَلَه المُدَرِّس : لِيِش ماتِكتِبگال : اَنتَظِرِ السِّكرِتيرَة تِجيبِ الُاوراق‏​​ ..

معلم به دانش آموزانش گفت :

یک انشاء بنویسید و فکر کنید که مدیر شرکت هستید.همه دانش آموزان شروع کردن به نوشتن جز یک نفر

معلم ازش پرسید : چرا نمی نویسی؟( دانش آموز ) گفت : منتظرم منشی ورقه ها رو بیاره

کلمات مهمة:

مدرس: معلم                                   طلاب: دانش آموزان ، دانشجویان          اکتبوا: بنویسید

تخیلوا: تخیل کنید ، خیال کنید               مدراء: مدیران                           الشرکات: شرکت ها

بدوا بالکتابه: شروع کردند به نوشتن                 لیش: چرا                  ما تکتب: نمی نویسی

انتظر: منتظرم                            السکرتیره: منشی                     تجیب: بیاره ، میاره            الاوراق: ورقه ها

 “۲۲”

‏كُل ما ضاقَت بِكَ الدِّنيِه، اِتذَکَّر اِنَّ كُورِيَا الشِّمالِيَّة مَمنُوعِ النِّت عِدهُم

هر وقت روزگار بهت سخت گرفت یادت بیاد که کره شمالی اینترنت نداره

کلمات مهمة:

کل ما: هر وقت           ضاقت: سخت گرفت              الدنیه: دنیا                          اتذکر: به یاد بیار ، یادت بیاد

کوریا: کره                                 ممنوع النت عدهم: اینترنت ندارن

 “۲۳”

‏بَعضِ البَنات ياكلون زَلاطَة بِيهِا دِجاج و مِلح وخَلّ وخُبُز ومايونيز وباستا وزيت زيتون وجَزَر وزيتون !

وتِجيك تِگول ما آكُل إلا زَلَاطَه

بعضی دخترا سالادی می خورن که توش مرغ و نمک و سرکه و نون و سس مایونز و پاستا و روغن زیتون و هویج و زیتون داره بعد میاد بهت میگه من فقططط سالاد می خورم

کلمات مهمة:

بنات: دخترها                        یاکلون: می خورند                               زلاطه: سالاد                            بیها: توش، داخلش

دجاج: مرغ                                       ملح: نمک                                 خل: سرکه                               خبز: نون                            تگول: میگه

باستا : پاستا                            زیت زیتون: روغن زیتون                      جزر:،هویج                       تجیک:،میاد پیشت                  ماآکل: نمی خورم

 “۲۴”

‏اِلزُّوج : وِين عِلبَةِ الچاي ؟                                 اِلزُّوجَه : اِنتُو الرِّجّال عُمُركُم ماتِلگون شي اِبوَحَدكُم

اِلچاي  بِخَزانَةِ الاَدوِيَه                                      بِعِلبَةِ الكاكائو اِللي مكتوب عليها مِلح

شوهر : قوطی چایی کجاست؟                       زن : شما مردا تو عمرتون چیزی رو به تنهایی پیدا نمی کنید

چایی تو کابینت دارو هاست، تو قوطی كاكائو که روش نوشته نمک

کلمات مهمة:

علبه: قوطی                  رجال: مردها                    عمرکم: تو عمرتون                     ماتلگون: پیدا نمی کنید

ابوحدکم : به تنهایی                          خزانه : کابینت                              الادویه : داروها                   اللی : که                  ملح : نمک

 “۲۵”

تِحتاجِ المَرَة زوج يِكون اِلها وکتِ الحِزن صدیق و وَکتِ الحاجة حبيب و وکت النصيحة اَخو و وَکتِ الفرح ابو و بالسوگ بَنک و اذا حَصَلَ الاَخیر مو مهم الباقي

زن به شوهری احتیاج داره که وقت ناراحتی براش دوست باشه و وقت نیاز یارش باشه و موقع نصیحت برادرش باشه و موقع شادی باباش باشه و در بازار بانکش باشه ..

اگر این آخری فراهم شد بقیه اش دیگه مهم نیست

کلمات مهمة:

تحتاج: نیاز دارد                      المره: زن                                      یکون الها: براش باشه                         وکت: وقت

الحزن: ناراحتی ، غصه                         الفرح: شادی                         بالسوگ: در بازار                           بنک: بانک

حصل: فراهم شد ، حاصل شد                            مو: نیست                                      الباقی: بقیه

” ۲۶″

جَوالی هُوَّ جَوّالی

جََوّال اَبی هُوَّ جَوّالِه

جَوّال اَخی هُوَّ جَوّالِه

بَس جَوّال اَُمّی هُوَ حَقّ کُلنِه

موبایل من مال خودمه

موبایل بابام مال خودشه

موبایل داداشم مال خودشه

اما موبایل مامانم حق همه ماست

کلمات مهمة:

جوالی : موبایلم                              جواله : موبایلش          بس : اما                              حق کلنا : حق همه ما

 “۲۷”

واحد یِگول لِصَدیقِه : ماتَت زوجتی و اَحاوِل اَبچی مِنِ الصُّبُح بَس ماگِدَرِت وما نِزْلَت و لا دمعة شَسَوّي؟

گال صدیقه : اِتخَیِّل زُوجتَک رِجَعِت

یکی به دوستش میگه : زنم مرده ، از صبح دارم تلاش می کنم گریه کنم اما نتونستم. حتی یک قطره اشکم نریختم، چیکار کنم ؟

دوستش گفت:؟خیال کن زنت دوباره برگشته

کلمات مهمة:

واحد: یکی (یک نفر)                           ماتت: مرد (زن)                              احاول: سعی می کنم                     ابچی: گریه می کنم (کنم)

بس: اما، فقط                                      مانزلت: نریختم                              دمعه: اشک                             شسوی: چی کار کنم

اتخیل: فکرکن، خیال کن                       رجعت:؟برگشت

 “۲۸”

بَعضِ الاَشخاص الله یَهدیهِم عِطِرهُم یِحتاجِ العِطِر

بعضی از مردم خدا هدایتشون کنه، عطرشون احتیاج به عطر داره

کلمات مهمة:

بعض الاشخاص : بعضی از مردم                          الله یهدیهم : خدا هدایتشون کنه                      عطرهم : عطرشون                 یحتاج : لازم داره ، احتیاج داره

“۲۹”

مِن علاماتِ السِّمنِة

إِذا ابتَسَمِت اِتحَس اِنَّك اِتشُوفِ خدودَك

ههههههه جَرِّب مَرَّة ثانية

از نشونه های چاقی اینه که وقتی می خندی احساس میکنی لپاتو می بینی

ههههههه دوباره امتحان کن

کلمات مهمة:

علامات: نشونه ها                  سمنه: چاقی                       اذا: اگر                     ابتسمت: خندیدی

تشوف: میبینی                خدودک: لپ هایت ، گونه هایت            جرب: امتحان کن ، تجربه کن                       مره ثانیه: دوباره

 “۳۰”

ثَلاث بََنات يِحچَن عنِ الجَمال أَعطَت وَحدَتهِن تِفّاحَة لِوَلَدِ زغَيِّر وگالَت : اِنطیهِا لِأَجمَل واحدَة  بيننِه باوِعهِن وأَكَلِ التِّفاحَة. قَصِف جِماعي .

سه تا دختر داشتن در مورد خوشگلی حرف میزدن ..یکیشون یدونه سیب داد به یک پسربچه و بهش گفت : اینو بده به اونی که  از همه قشنگتره .

پسر یک نگاهی به دخترها کرد و سیب را خورد.  کشتار دسته جمعی

کلمات مهمة:

بنات: دخترها                    یحچن: حرف می زنند                              اعطت: داد (مونث)                      وحدتهن : یکیشون ، یکی از دخترا

التفاحه: سیب                    ولد زغیر: پسر بچه                              انطیها: بدش (اونو بده)                  وحده: یکی

بیننه: بین ما                        باوعهن: نگاشون کرد                          قصف: کشتار، بمباران                     جماعی: گروهی، دسته جمعی

 “۳۱”

اَحِس اَنَّ ‏حَظّي مِثِل چيس اِمعَلَّگ بِشَجَرَه وباقي الَأكياس مِن حَولِه تِطييير

احساس می کنم شانس من مثل کیسه ایه که به درخت گیر کرده و بقیه کیسه ها (شانسها )دور و برش دارن پرواز می کنند

کلمات مهمة:

احس: احساس می کنم                    حظی: شانس من                       چیس: کیسه                    امعلگ: آویزان ، گیر کرده

اکیاس: کیسه ها                             حوله: اطرافش ، دور و برش                    تطیر: پرواز می کند

 “۳۲”

وَحدَه تِگول لِزوجهِا : اِذبَح خَروفِين بِمُناسَبَة مرور ۲۵ سنه على زواجنِه.

گال زوجهِا : شِنو ذَنبِ الخَروفِين في خطا اللی آنی اِرتَكَبِتهِا گَبُل خَمسَه و عِشرین سنه؟

یک زنه به شوهرش میگه : به مناسبت اینکه از ازدواجمون ۲۵ سال گذشته دو تا گوسفند بکش

شوهرش میگه : گناه این دو تا گوسفند چیه که من ۲۵ سال پیش همچین غلطی کردم

کلمات مهمة:

وحده: یک زن                      اذبح: سر ببر، بکش                    خروفین: دو تا گوسفند              مرور: گذشتن

زواجنه: ازدواجمون                   شنو: چی، چیه                      ذنب: گناه                           اللی: که             گبل: قبل، پیش

 “۳۳”

مِن یِنگِطِع الواي فاي بالبيت

بسم الله الرحمن الرحيم منو انت !؟ آنی أخوك

ماشاء الله اشگد كَبَرِت

وقتی وای فای خونه قطع میشه ….

بسم الله الرحمن الرحيم تو دیگه کی هستی!؟ من برادرتم

ماشاءالله چقدر بزرگ شدی

کلمات مهمة:

ینگطع: قطع میشه                منو : کی، چه کسی               اشگد : چقدر                        کبرت: بزرگ شدی

” ۳۴″

وَحده گالت: ناقَشِت زوجي في موضوع علي الفيس بوك من غير ما يعرفني و چان رَدَّه اليه:

آني اَحتَرِم رايج يا راقِيه وناقَشتَه في نفس الموضوع في البيت .گال لي : اسُكتي يا جاهله

یک خانمی می گفت : توی فیس بوک ، بطور ناشناس سر یک موضوعی با شوهرم بحث می کردم ، و در جوابم گفت : خانم روشنفکر برای نظر شما احترام قائلم

اونوقت سر همون موضوع تو خونه باهاش بحث کردم بهم گفت : حرف نزن نادون !!

کلمات مهمة:

وحده: یک خانم، یک زن                       ناقشت: بحث کردم                         من غیر ما یعرفنی: بدون اینکه منو بشناسه                    جان رده الیه: در جوابم گفت

رایچ: نظرت                       اسکتی: ساکت باش، حرف نزن                         جاهله: زن نادان، نفهم