نخستین آموزشگاهِ اختصاصىِ زبان عربی در ایران معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان با پشتوانه ٣٠ سال فعاليتِ آموزشی و آموزشگاهی بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  تجربه آموزش چندین هزار زبان آموز از دهه هفتاد برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

محتوای مکالمه فصیح
Arabic Conversation

دوره آموزش مکالمه عربی فصیح

 ⁃ مختصرى درباره ى اين شاخه آموزشى بى ترديد مکالمه عربی فصیح در ميان شاخه هاى كاربردى اين زبان، مهم ترين و كاربردى ترين شاخه ى آموزشى است كه دامنه كاربست آن از امروز تا ژرفاى تاريخ و از اينجا ...
۰۳۴۲۱۱۱

لهجه عراقی، شامی، خلیجی يا مکالمه عربی فصیح؟!

زبان عربی مانند درختی است که ریشه و ساقه اش فصیح و شاخه هايش لهجه ها هستند. اساس و بنیان تمام لهجه ها، زبان عربی فصیح است. چرا فصیح و چرا لهجه چالشی است که خیلی از فراگیران با آن روبه رو هستند.