بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

محتوای مکالمه عربی لهجه لبنانی
Lebanese Accent Course

دوره مکالمه عربی لهجه لبنانی

بى شك دليل احساس خوب و نزديكى كه ما ايرانيان از گذشته دور با مردم سوريه و لبنان داشته ايم ريشه در اشتراكات فرهنگى و سابقه طولانى پيوند تاريخى ما با اين مردمان دارد از اين رو و به دليل ...