بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

محتوای دوره آموزش مكالمه عربی فصيح
Arabic Conversation

دوره آموزش مكالمه عربی فصيح

 ⁃ مختصرى درباره ى اين شاخه آموزشى بى ترديد مكالمه زبان عربى فصيح در ميان شاخه هاى كاربردى اين زبان، مهم ترين و كاربردى ترين شاخه ى آموزشى است كه دامنه كاربست آن از امروز تا ژرفاى تاريخ و از ...