کلاس های آموزشی

جهت ثبت نام در کلاس لطفا کلاس مورد نظر را انتخاب کرده و اطلاعات فرم ثبت نام را تکمیل نمائید

مرحله اول: انتخاب کلاس

انتخاب کد کلاس عنوان کلاس تاریخ شروع نوع کلاس/سطح روزهای برگزاری ساعت برگزاری
7139 مکالمه عربی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ مقدماتی بانوان شنبه و چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰
7132 مکالمه عربی ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ مقدماتی بانوان شنبه و چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰

مرحله دوم: تکمیل فرم ثبت نام

کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.