إقرأ و تعلَّم 6

لا تحزَنْ علَى طيبتِكَ وَحُسنِ ظنِّكَ بِالآخرينَ !

فإنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الأرضِ مَنْ يُقدِّرُها ; فَفي السّماءِ مَنْ يُباركُهَا !

به خاطر خوب بودن وحسن ظن (خوش گمانی)ات نسبت به دیگران ناراحت مباش!!

زیرا اگر در زمین هم کسی پیدا نشود که قدر آن را بداند، در آسمان کسی هست که آن را مبارک می‌شمارد!