021 66 17 60 17 0935 55 83 354

إقرأ و تعلَّم ۴

إقرأ و تعلَّم ۴

الخَيْلُ الاسكتلنديُ هوَ أحدُ اقصرِالخيولِ في العالمِ وَهوَ المرغوبُ لِكثيرٍ منَ الناسِ.

اسب اسکاتلندی یکی از کوتاهترین (انواع) اسب ها در جهان است و آن مورد علاقه بسیاری از مردم است.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"