إقرأ و تعلَّم ۱۵

لا تجعَلْ ملابسَكَ أغلَى مَا فيكَ ..حتَّى لا تجدَ نفسَكَ يوماً أرخصَ مِمَّا تَرتدِي.

لباسهایت را گرانبهاترین دارایی ات قرار مده..تا روزی خود را ارزان تر از آنچه می پوشی نیابی.