021 66 17 60 17 0935 55 83 354

إقرأ و تعلَّم ۱۴

إقرأ و تعلَّم ۱۴

الحياةُ بَصَماتٌ نَترُكُهَا بَينَ الناسِ بالخيرِ أوِ الشَّرِ.

أختِرْ مَا يُميّزُكَ بينَهُمْ!

أترُكُ لكَ أثراً وَبَصْمَةَ خَيرٍ في كلِّ مكانٍ.

زندگی اثر انگشت هایی است که به صورت خوبی و بدی در بین مردم به جا می گذاریم،

پس آنچه که تو را متمایز می کند انتخاب کن!

برای تو اثر  خوبی در هر مکانی به جا میگذارم.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"