إقرأ و تعلَّم 12

أكثرُ جزيرةٍ ازدحاماً بالسّكانِ في العالمِ تقَعُ في كولومبيَا وَيسكُنهَا١٢٠٠(ألفٌ وَ مئتاِ) شخصٍ !! ٩٠(تسعونَ) منزلاً وَمطعماً وَمَدرَسةً.

پرجمعیت ترین جزیره مسکونی جهان در کشور کلمبیا می باشد که هزار و دویست نفر جمعیت دارد.این جزیره دارای نود خانه، رستوران و مدرسه است.