021 66 17 60 17 0935 55 83 354

إقرأ و تعلَّم ۱۱

إقرأ و تعلَّم ۱۱

صورةٌ وَليسَتْ (رسمةً) لِأفرادِ الجيشِ الصّينيِ وَهُمْ يتدرَّبونَ في درجةِ حرارةِ صفرِ مئويةً.

این نقاشی نیست بلکه تصویری از از ارتش چینی است که در دمای صفر درجه سانتی گراد آموزش می بینند.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"