021 66 17 60 17 0935 55 83 354

بسته مقدماتی لغة الضاد

by مهدی اصغری,

درباره کتاب : (قرمز)

لغة الضاد المرحلة التمهیدیة ۱

درباره نویسنده :

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

 

درباره کتاب : (زرد)

لغة الضاد المرحلة التمهیدیة ۲

درباره نویسنده :

مهدى اصغرى داراي ٢٥ سال سابقه تدريس، تأليف، پژوهش، ترجمه، جذب و تربيت مدرس و مديريت آموزشي در دانشگاه ها، حوزه ها، و مؤسسات آموزشى كشور مى باشد.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"