021 66 17 60 17 0935 55 83 354

کارتون ایمیلی فتاة الرباح

by معهد الضاد,

کارتون ایمیلی فتاة الرباح به زبان عربی متناسب با سطح میانی دوم معهد الضاد

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"