آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

بسته قواعدالضاد ( کتاب صرف و نحو عربی )

بسته قواعدالضاد در ٢ جلد تأليف شده است و براى اولين بار كتب قواعد به همراه فایل صوتى، ارائه مى شود.

این بسته آموزشی شامل دو محصول :

  • كتاب صرف و فایل صوتی
  • كتاب نحو و فایل صوتی

كتاب صرف و فایل صوتی به همراه کتاب نحو و فایل صوتی برای گذراندن طول دوره صرف و نحو (16ترم) می باشد.


نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب صرف و نحو  | مخصوص 2 روز اول کلاس ( دو جلسه اول )

| مشاهده و دانلود کتاب صرف      | مشاهده و دانلود کتاب نحو 

قیمت :

240,000 تومان

بسته قواعدالضاد (کتاب صرف و نحو عربی) در ٢ جلد تأليف شده است و براى اولين بار كتب قواعد به همراه فایل صوتى، ارائه مى شود.

این بسته آموزشی شامل دو محصول :

  • كتاب صرف عربی به همراه فایل صوتی
  • كتاب نحو عربی به همراه فایل صوتی

بسته قواعدالضاد (کتاب صرف و نحو عربی) برای گذراندن طول دوره صرف و نحو (۱۶ترم) می باشد.

قواعد در عربی

قواعد زبان عربى شاخه اى مهم، كاربردى و ديرپا از شاخه هاى زبان عربى است. نقش قواعد در درك و فهم ژرف تر مفاهيم كلام عربى بى بديل و انكار ناپذير بوده و يادگيرى آن در روند آموزش مدرسه و دانشگاه سرنوشت ساز است. اين ويژگى ها دليلى كافى براى بذل توجه ويژه ى”معهدالضّاد” به برگزارى دوره كامل آموزش اين شاخه از سال هاى دور بوده است. اين صفحه را جهت آشنايى شما همراهان گرامى با اهداف و اهميت يادگيرى اين شاخه و اطلاعات دوره آموزشى آن اختصاص داده ايم.

برای آشنایی با دوره آموزش قواعد عربی كاربردی (صرف و نحو) کلیک کنید.

گزیده ای از فایل صوتی کتاب صرف:

در این بخش ؛ دو فایل صوتی درس اول از کتاب صرف را منتشر نموده ایم در کلاس های نحو؛ بر اساس متدآموزشی معهدالضاد با زبانآموزان تمرین می شود.


گزیده ای از فایل صوتی کتاب نحو:

در این بخش ؛ فایل صوتی درس اول از کتاب نحو را منتشر نموده ایم در کلاس های نحو؛ بر اساس متدآموزشی معهدالضاد با زبان آموزان تمرین می شود.

 در کتاب صرف چه موضوعاتی را یاد می گیریم؟

فهرست کتاب صرف

مقدمه : ۵

درس ۱: حروف هجائیه، کلمه، جمله ۱۱

درس۲: انواع کلمه ۱۸

درس۳: فعل ماضی ۲۵

درس۴: فعل مضارع ۳۳

درس۵: انواع فعل ماضی ۴۲

درس۶: انواع فعل مضارع ۴۶

درس۷: فعل امر و نهی ۵۲

درس۸: مضارع مؤکّد، فعل غیر متصرف ۶۰

درس۹: لازم و متعدی ۶۶

درس۱۰: فعل مجهول ۷۴

درس۱۱: ابواب ثلاثی مزید و رباعی ۸۱

درس۱۲: ثلاثی مزید سالم (۲) ۹۲

درس۱۳: ثلاثی مزید سالم (۳) ۹۸

درس۱۴: تمرین‌های عمومی ثلاثی مزید ۱۰۴

درس۱۵: رباعی مجرد و مزید سالم ۱۰۹

درس۱۶: مهموز- مضاعف- معتلّ ۱۱۵

درس۱۷: تخفیف و ادغام ۱۲۱

درس۱۸: مرور دروس گذشته ۱۳۲

درس۱۹: معتلات (اعلال مثال) ۱۴۲

درس۲۰: معتلات (اعلال اجوف) ۱۵۴

درس۲۱: معتلات (اعلال ناقص) ۱۶۴

درس۲۲: قواعد ویژه‌ی اسم ۱۷۱

درس۲۳: معتلات (تمرین های عمومی) ۱۷۵

درس۲۴: اسم: مفرد، مثنی و جمع ۱۸۵

درس۲۵: مذکر و مؤنث ۱۹۷

درس۲۶: مشتقات: اسم فاعل ومفعول،صفت مشبهه و صیغه مبالغه ۲۰۶

درس۲۷: مشتقات: اسم های تفضیل، مکان، زمان و آلت ۲۱۵

درس۲۸: انواع مصادر و صفت و موصوف صرفی ۲۲۳

درس۲۹: معرب و مبنی: (ضمایر) ۲۳۱

درس۳۰: معرب و مبنی: (اسماء اشاره) ۲۳۹

درس۳۱: معرب و مبنی: (اسماء موصول) ۲۴۵

درس۳۲: معرب و مبنی: (اسماء شرط و استفهام) ۲۵۳

درس۳۳: معرب و مبنی: (ظروف، کنایات، اسماء أفعال) ۲۶۰

درس۳۴: معرفه و نکره ۲۶۶

درس۳۵: تمرین‌های عمومی ۲۷۲

درس۳۶: اسم عَلَم و جنس …. ۲۸۰

درس۳۷: اسم از جهت حرف آخر آن و نسبت و تصغیر ۲۸۵

درس۳۸: اعراب: انواع علامت‌های آن ۲۹۲

درس۳۹: اسم ‌های غیر منصرف ۳۰۰

درس۴۰: أعداد (۱) ۳۰۵

درس۴۱: أعداد (۲) ۳۱۲

درس۴۲: اوزان اسماء، حروف و تمرین‌های عمومی ۳۱۹

 

در کتاب نحو چه موضوعاتی را یاد می گیریم؟

فهرست کتاب نحو

مقدمه : أ

درس ۱: المرفوعات: الفاعل و نائب الفاعل ۱

درس۲: المرفوعات: المبتدأ و الخبر(۱) ۱۲

درس۳: المرفوعات: المبتدأ و الخبر(۲) ۲۱

درس۴: المرفوعات: اسم الأفعال الناقصة ۳۱

درس۵: المرفوعات: اسم الحروف المشبهةِ بلیس وأفعالِ المقارَبة ۴۰

درس۶: المرفوعات: خبرُ الحروف المشبهة بالفعل ۴۹

درس۷: المرفوعات: خبر لا النافیة للجنسِ ۵۸

درس۸: الاضافةُ و حروفُ الجرِّ ۶۶

درس۹: المُراجَعَة (۱) ۷۶

درس۱۰: المنصوبات: المفعول به (۱) ۹۰

درس۱۱: المنصوبات: المفعول به (۲) ۹۸

درس۱۲: المنصوبات: المُنادی ۱۰۷

درس۱۳: المنصوبات: الندبة و الاستغاثة، التحذیر و الإغراء و الاختصاص...... ۱۱۶

درس۱۴: المنصوبات: اسماءُ التعجبِ و التفضیلِ ۱۲۵

درس۱۵: المنصوبات: المفعول المطلق و المفعول معه ۱۳۲

درس۱۶: المنصوبات: المفعول فیه و المفعول له ۱۴۳

درس۱۷: المراجعة (۲) ۱۵۳

درس۱۸: المنصوبات: الحال ۱۶۳

درس۱۹: المنصوبات: التمییز ۱۷۳

درس۲۰: المنصوبات: الاستثناء ۱۸۱

درس۲۱: التّوابع: النّعت و التّوکید ۱۸۹

درس۲۲: التّوابع: العطف و البدل ۱۹۹

درس۲۳: انواع الجمل و إعرابها ۲۰۸

درس۲۴: المراجعة (۳) ۲۱۸

المفردات ۲۲۹

فهرس المصادر ۲۵۴

معرفی مؤلف :

مؤسس و مدير آموزش : مهدی اصغرى

مهدی اصغری

تألیفات مهدی اصغری که تا به امروز به چاپ رسیده است به ترتيب نشر، عبارتند از: