021 66 17 60 17 0935 55 83 354

🔴چرا معهدالضّاد … ؟!

در معهدالضّاد :

– فقط زبان عربى در تمام شاخه هاى كاربردى آن، به صورت اختصاصى و تخصصى آموزش داده می‌‌شود.

– نگاه به آموزش و رويكرد آموزشى و خروجى آن با آنچه تاكنون تجربه كرده ايد تفاوتى بنيادى دارد.

– فرايند يادگيرى زبان مادرى را يك بار ديگر با كودك درون خود تجربه می‌‌كنيد.

– كسى به شما زبان ياد نمی‌‌دهد، زبان را شما ياد می‌‌گيريد.

– تنها هدف آموزش، كسب مهارت هاى زبان است.

– يادگيرى در سطح محفوظات، اطلاعات و معلومات فاقد اعتبار و ارزش آموزشى است.

– از همان ساعت و جلسه ى اول شروع به حرف زدن و نوشتن می‌‌كنيد.

– كم كم نگرانى، ترس، خجالت و استرس در كلاس را فراموش می‌‌كنيد.

– با بازى و بازيگرى و احساس شوق و شادى و آرامش، مهارت آموزى می‌‌كنيد.

– كاربردي ترين سطوح مهارت هاى زبانى را در كوتاه ترين زمان ها با تكيه بر اصول علمى آموزش به دست می‌‌آوريد.

– استمرار در يادگيرى، مؤثرتر از استعداد يادگيرى است.

– ضعيف ترين حافظه ها معتبر تر از پر رنگ ترين جوهرها است.

– تكيه بر خواندن و نوشتن آفت يادگيرى است.

– ابزار يادگيرى، گوش، چشم، مغز و زبان است نه قلم، كاغذ و …

– واحد زمانى آموزش، يك دقيقه معادل ٦٠ ثانيه است.

– آموزش، يكسان، هماهنگ و در چارچوب الزامات و شيوه نامه‌اى دقيق و بى بديل صورت می‌‌پذيرد.

دوره ها از حداكثر تنوع در شاخه هاى آموزشى(مكالمه فصيح،گويش هاى عربى،قواعد و ترجمه) و روز هاى برگزارى(عادى،فشرده و نيمه فشرده) برخوردار است.

– در هر فصل كلاس هاى جديد در چندين شاخه آغاز می‌‌شود و اكثر كلاس ها تا انتهاى دوره استمرار می‌‌يابد و به پايان می‌‌رسد.

– کتب و متد آموزش، تأليفى، اختصاصى و در انحصار مركز است.

– تأليف كتب آموزشى از سال ١٣٧٩ آغاز شده و تا به امروز در صدها كلاس و توسط ده ها مدرس آموزش داده شده است.

– طى ساليان، كتب و متد آموزش چندين بار، بازنگرى و به روز رسانى شده است.

– مبانى نظرى كتابِ “زبان را ببلعيد، مزمزه نكنيد” مبناى عملىِ آموزش است.

– نويسنده ى كتاب “زبان را ببلعيد…” و مؤلف و مبتكر كتب و متد آموزشى”ضاد”، مدير و ناظر آموزشى مركز است.

– مبانى نظرى و رويكردهاى عملى متد آموزش، متكى به بیش از ٢٥ سال تجربه ى تدریس، تألیف، پژوهش، تربیت مدرس و مدیریت آموزشی و نتايج درخشان و غير قابل انكار آن است.

– زبان، روان و متدِ يادگيرى به عنوان سه محور اساسي زبان آموزى، همواره در دستور كار آموزش مدرسان است.

– مدرسان، جوان و دانش آموخته ى رشته ى زبان و ادبيات عربى هستند.

– پذيرش مدرسان پس از قبولى در چندين آزمون كتبى و شفاهى زبان عربى و گذراندن دوره ى الزامى آموزش كلاس دارى و متد آموزش و قبولى در آزمون آن صورت می‌‌پذيرد.

– مدرسان به زبان، متد و روان شناسى آموزش و الزامات آن تسلط داشته و نسبت به افزايش دانش و تسلط خود، اشتياق و التزام عملى و مستمر دارند.

– اجراى متد در كلاس ها در تعامل پيگير ميان مدير آموزشى، مدرسان و زبان آموزان از آغاز تا پايان دوره ها، نظارت، آسیب شناسی و ويرايش می‌‌شود.

– خدمات آموزشى با نازل ترين شهريه ها ارائه می‌‌شود.

– تمامى دانشجویان، طلاب و زبان آموزان کلاس های صبح تا ٤ بعد از ظهر(شنبه تا ٤شنبه)، در هر ترم تا سقف يك چهارم شهريه از تخفيف برخوردار می‌‌شوند.

هموطنان خارج از تهران می‌‌توانند در دوره هاى نيمه فشرده پنج شنبه-جمعه با برخوردارى از تخفيف ويژه شركت نمايند.

– زبان آموزان می‌توانند همزمان با شركت در كلاسِ خود در سطوح گذشته همان شاخه، به صورت رایگان حضور يابند.

– زبان آموزان مركز پس از قبولى در آزمون جامع در اولویت همكارى با مركز قرار دارند.

– تعهد دو سويه مركز و زبان آموزان به نظم، انضباط و التزام عملى به مقررات و شيوه نامه هاى ادارى- آموزشى، رمز موفقيت آموزش بوده است.

🔴 كافيست بى كم و كاست، با ما همراه و با زبان عربى جهانى شويد!