بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

الصحف و المجلات ۹

الصحف و المجلات ۹

اقْرَأ النَّصَ التَّالِيَ بِدِقَّة:

🔷 جامِعَةُ الدُّوَلِ الْعَرَبِیَّةِ تُؤَکِّدُ تَضَامُنَهَا مَعَ أبْنَاءِ الشَّعْبِ السُّودَانِيِ وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْمُجَاوَرَةَ إلَی الْإلْتِزَامِ بِمَبْدَأِ حُسْنِ الْجَوَارِ، مُؤَکِّدَةً أنَّهَا تُرَحِّبُ بِجُهُودِ الوَسَاطَةِ الَّتِي تَبْذُلُهَا المُنَظّمَاتُ الدُّوَلِیَّةُ لِاحْتِوَاءِ الأزْمَة.

🌸 وتَعَلَّمْ المُفْرَدَاتِ الغَرِیبَة:

🔹جامِعَةُ الدُّوَلِ العَرَبِیَّة: اتحادیه عرب

🔹تضَامُن: همبستگی

🔹مبْدَأ: اصل

🔹ترَحِّبُ ب: استقبال میکند

🔹وسَاطَة: میانجیگری

🔹منَظَّمَات: سازمان ها

🔹احْتِوَاء: مهار

🔹أزْمَة: بحران

📝 والْآنَ تَرْجِمْ النَّصَ مِنَ العَرَبِیَّةِ إلَی الفَارِسِیَّة:

ترْجَمَةُ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّات“۲۷”(الأجابة)

🌻 اتحادیه عرب بر همبستگی خود با مردم سودان تاکید نمود و کشورهای همسایه را به پایبندی بر اصل حسن همجواری دعوت نمود با تاکید بر اینکه از تلاش های میانجیگرانه که سازمان های بین المللی برای مهار بحران انجام می دهند، استقبال می نماید.

🔷 جامِعَةُ الدُّوَلِ الْعَرَبِیَّةِ تُؤَکِّدُ تَضَامُنَهَا مَعَ أبْنَاءِ الشَّعْبِ السُّودَانِي وَتَدْعُو الدُّوَلَ الْمُجَاوَرَةَ إلَی الْإلْتِزَامِ بِمَبْدَأِ حُسْنِ الْجَوَارِ، مُؤَکِّدَةً أنَّهَاتُرَحِّبُ بِجُهُودِ الوَسَاطَةِ الَّتِي تَبْذُلُهَا المُنَظّمَاتُ الدُّوَلِیَّةُ لِاحْتِوَاءِ الأزْمَة.