آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

داستان جك و لوبياى سحرآميز به زبان عربی بخش اول + فیلم

حكاية جاك و نبتة الفاصوليا
داستان جك و لوبياى سحرآميز

الْحَلَقةُ الأولى
قسمت اول


شکل صحیح لغات به همراه ترجمه فاسی :

  • نبتة الفاصولیا: گیاه (دانه) لوبیا
  • کان هناک: بود
  • کان یعیش: زندگی می كرد
  • لم یکن لدیهما أی دخل: منبع درآمدی نداشتند
  • کان یبیع: می فروخت
  • کل ممتلکاتهما: همه ی داراییشان
  • لیحصل علی: تا به دست آورد
  • لم یبق لدیهما إلّا بقرة: فقط برایشان یک گاو مانده بود
  • للغایة: بسیار
  • تعطیهما: به آن ها می داد
  • کانا ینامان: می خوابیدند
  • في شدّة الجوع: با گرسنگی زیاد
  • کان یحمل: حمل می کرد، می بُرد
  • فکّرت في فکرة: در فکر فرو رفت، یه فکری کرد

شکل صحیح لغات به همراه ترجمه فاسی :

  • طلبت منه: از او خواست
  • ‏ رجلا عجوزا غریب المظهر: پیرمردى با ظاهرى عجيب
  • إلی أین تأخُذُ : به کجا می بری؟
  • لست مضطرّا : مجبور نیستی‏
  • لکنها کانت تحتاج أن تأکل: ولی اون نیاز داشت که بخوره
  • لم یکن لدیهما : نداشتند‏
  • أعطني : به من بده

 

  • سأشتریها: آن را می خرم
  • فماذا ستعطینی في المقابل: در مقال به من چه می دهی؟
  • أخبرني: مرا باخبر کن
  • صفقةمميزة:معامله اى منحصر به فرد ‏

 

  • ما هی: چیست؟
  • خمسة حبات فاصولیا سحریة: پنج دانه لوبیا سحرآمیز
  • إرتبک للغایة: بسيار مضطرب شد
  • ضخمة: بزرگ
  • هی لاتشبه أبدا: اصلا شبیه نیست
  • ماذا سأفعل بها: باهاش چکار کنم؟

 

  • لیست: نیست
  • فعلا؟!:واقعا؟!
  • ما فائدتها: چه فائده ای داره؟
  • إذا قمت بزرعها: اگه اونو بکاری
  • المساء: شب
  • تکون وصلت إلی: رسيده است به

شکل صحیح لغات به همراه ترجمه فاسی :

  • إقتلع: از جا كند
  • استبدل ب: معاوضه كرد با…
  • أهنّئک علی: …به تو تبریک می گم‏
  • الرابحة: سودمند
  • متحمسا: با اشتیاق
  • لیخبر والدتها: تا به مادرش خبر بده
  • عما حدث: از آنچه شده
  • عودة: برگشتن
  • ابتسم:لبخند زد
  • أخرج: بیرون آورد
  • الجیب: جیب
  • أنظری: نگاه کن
  • بالتاکید: حتما
  • یا لک من أحمق: چقدر تو احمقی!‏
  • استشاطَ غَضباً: عصبانى شد
  • ألقت: پرت کرد، انداخت
  • لاأصدّق ما فعلت: كارى رو كه كردى باور نمی کنم
  • صعد مسرعا: به سرعت بالا رفت
  • شرع بالحزن: ناراحت شد
  • ظلّ یحدث نفسه: همچنان با خودش صحبت می کرد
  • کیف کنت بهذه الحماقة: چطور اينقدر احمق بودم
  • ظل یبکی: به گریه کردن ادامه داد
  • نام: خوابید
  • تناول العشاء: خوردن شام
  • کانت تبدو: به نظر می رسید

 


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *