نرخ شهریه مصوب نیمه‌ی دوم 1400 و نیمه‌ی اول 1401

کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.