چِنِت دایما اَخاف مِنِ السَّفَر بِالطَّیّارَة..

 

چِنِت دایما اَخاف مِنِ السَّفَر بِالطَّیّارَة..

بَس هَالمَرَّه چنت مجبوره اركَبِ الطَّیَّارَه لِزیارَةِ کربله❤️

رَکَبنِه و بَعدَ ساعَةٍ طارَتِ الطَّیّارَة .✈️ ساعة بِفَرَح و قَلَق
😃😔
حتی اَعلَنِت المُضَیِّفَه اِحنِه وَصَلنا النجف. گلبی انتَرَس

بالفَرَح و اعیونی دَمِّعَت.😢😍ماچِنِت اَصَدِّگ بَعَد چَم ساعَه

اَگدَر اَزور حضرةِ الامام علی (ع) . نَزلَتِ الطَّیّارَه و بَعَد

دقايق نَزَلنِه مِنِ الطَّیّارَه حتی انروح الفُندُق🏨 …

هالقصه مستمره..

من هميشه می ترسیدم با هواپیما سفر کنم

اما ایندفعه مجبور بودم سوار هواپیما بشم بخاطر زیارت کربلا. ما سوار شدیم و یک ساعت بعد هواپیما پرید. یک ساعت همراه شادی و نگرانی. تا اینکه مهماندار اعلام کرد رسیدیم نجف . قلبم پر از شادی شد و اشک از چشام بارید. باورم نمی شد که چند ساعت دیگه می تونم حرم امام علی را ببینم . هواپیما نشست و چند دقیقه بعد ما از هواپیما پیاده شدیم تا بریم هتل..

این داستان ادامه دارد …

 

اسمَعِ التِّذکار و تَعَلَّم اللهجة العراقیة ۶