دَزِّیِت رِسالَه لِصَدیقتی( مُدیرَةِ القَناة ) و بِیهِا

کتَبِت ” حَبیبتی اِشوَکِت حَملَةِ الکَربَلِه اِتروح ؟و اِشگَد کِلفَتها؟
جاوَبَتنی: الاکثر خُمُسةَ عَش مِن شَعبان و کِلفَتهِا میلیون و میتِین اَلِف تومان لِفَد شَخُص.

سِئَلِتهِا : لِشوَکِت اَگدَر اَسَجِّل ؟

جاوبَتنی : کُلمااَسرَع اَحسَن.”

قِرَاِت لِزوجی رِسالات اِلّی بینی و بین صَدیقتی .

گال لی زوجی : مُوافقَه ناخُذ وِیّانِه والدِیچ و والدَیّ؟

گِتلَه : ما اَدری ! لازم نِسأَلهُم یِریدون یِجون لو لا

گال لی زوجی بِالفَرَح : هِسَّه اَتَّصِل بِوالدَیّ و اَسئل . اِنتی هَم اِتَّصِلی بِوالدِیچ …😍🙏😃

هَالقُصَّه مِستَمِرَّه….

به دوستم (مدیر کانال) پیام دادم و نوشتم ” عزیزم کی کاروان میبری کربلا و هزینه اش چقدره؟”
در جوابم گفت : به احتمال زیاد نیمه شعبان و هزینه اش نفری یک ملیون و دویست هزار تومانه.
ازش پرسیدم : تا کی می تونم ثبت نام کنم ؟
گفت : هر چه زودتر بهتر
پیام هایی که بین من و دوستم رد و بدل شده بود را برای همسرم خوندم
همسرم گفت : موافقی پدر و مادر من و پدر و مادر خودت را با خودمون ببریم ؟
گفتم : نمی دونم ! باید ازشون بپرسیم می خوان بیان یا نه.
همسرم با خوشحالی گفت : الان به پدر و مادرم زنگ می زنم تو هم به پدر و مادرت زنگ بزن …
😍🙏😃

این قصه ادامه دارد …