بَعد یُومِین آنی سافَرِت وِیّا عائِلتی..

بِالطَّریق چِنِت اَچایِک عل تلگرام شِفِت عَلَي اَحَد

ِ القَنَوات اکو رِسالَه اَکو رِحلَةَ کَربَلِه خُمُسةَ

َ عَش شعبان و الحَجِز مَحدود

گِلِت لزوجی اِنروحِ الکَربَلِه ؟

اِتعَجَّب زوجی و سَاَل مِنّی : کَربَلِه ؟ اِشوَکِت ؟

وِیّا مِنو ؟ ما تخافین بَعَد ؟

گِتلَه ما اَدری خَلّی اَسال مِن صَدیقتی اِلّی

مُدیرَةِ هَالقَناة یِمکِن الحُسَین (ع) طالِبنِه..🙏😊

دو روز بعد من با خانواده ام رفتم مسافرت ..
تو راه داشتم تلگرامم را چک می کردم که دیدم توی یکی از کانالام یک پیام اومده که نوشته برای نیمعه شعبان کاروان می برند کربلا و ظرفیت محدوده ..
به شوهرم گفتم : میای بریم کربلا ؟
شوهرم با تعجب ازم پرسید : کربلا ؟ کی ؟ با کی ؟ دیگه نمی ترسی ؟
بهش گفتم : نمی دونم .
بذار از دوستم که مدیر این کاناله بپرسم، شاید امام حسین ما رو طلبیده باشه…..