چِنِت رایحَه اِلمَراسم وفات سیده زینب
الرادود چان یِگول ” اللهم ارزقنا زیاره الحسین ” 🙏
اِنکَسَر گلبی😔 و سالَت دُموعی 😢بدییِت اَحاچی سیده زینب و گِلِت اِلها ” لِیش آنی اخاف اروح لزیاره عتبات عالیات
لیش ماتصیر قِسِمتی اَزور الحسین
لیش آنی اَمَرّ مِنّی الحَرامِیَه و القَتَله
یِروحون و یِزورون و آنی بعدی ما زایرَه اَخوچ”
ذیچ اللیله خَلصَت القِرایَه و بَعَدها رِجَعِت الی بیتی و چِنِت مقهوره
حتی …

رفته بودم مراسم رحلت حضرت زینب
مداح داشت می گفت ” خدایا زیارت امام حسین را روزی ما قرار بده ”
🙏
دلم شکست 😔و اشکم جاری شد😢و شروع کردم به حرف زدن با حضرت زینب و گفتم : ” چرا من از سفر به عتبات عالیات می ترسم ؟ چرا قسمتم نمیشه ؟ مگه من از دزدا و قاتلا که میرن زیارت بدترم؟ که هنوز نرفتم زیارت برادرت ”
اون شب بعد از اینکه مراسم تموم شد من برگشتم خونه و همچنان ناراحت بودم
تا اینکه…