اسمَعِ التِّذکار و تَعَلَّم اللهجة العراقيَّة

آنی هَم رِحِت بِسُرعَه الی قبور مسلم و هانی🕌 حتی اَزورهُم مِن دِخَلنِه حَضرَة مسلم اِتذَکَّرِت جفاء اهالی کوفه 😢و بِحَضرَة هانی اِتذَکَّرِت شَجاعتِه و اتمَنِّیت🙏 آنی هَم اَصیر مِثِلهُم مِثل صَحابةِ الامام (ع)..
🙏😍
اِبصوت مدیرِ الحَمله اِنتَبَهِت علی نفسی : مو تُبقُون مو تُبقون…
📢
رِحتِ الکیشوانِیَه و اِستَلَمِت حِذائی 👞و بَعدِین رَکَبنِه الباص 🚌و رِجَعنِه الفُندُق🏨.

هالقصه مستمره …

منم زود رفتم به سمت قبر هانی و مسلم تا اونا رو هم زیارت کنم ..
وقتی وارد حرم مسلم شدم یاد بی وفایی مردم کوفه افتادم و داخل حرم هانی هم یاد شجاعت هانی افتادم و در دل آرزو کردم من هم مثل اونا از اصحاب امام علی (ع) باشم ..
صدای مدیر کاروان منو به خودم آورد : جا نمونید جا نمونید ..
رفتم کفشداری و کفشمو گرفتم و بعدش سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم هتل.

 

این داستان ادامه دارد …

 

اسمَعِ التِّذکار و تَعَلَّم اللهجة العراقيَّة۹