أصدقائي الاعزاء من الیوم انرید انخلی صوت( مثل تذکار و قصه و امثالها ) حتی تتعلموا اللهجه العراقیه احسن 🙂

الیوم آني احچي الکم زیارتي العتبات العالیات 🕌🕌.
چنت دایما اخاف😨 من السفر الی العراق بسبب وجود داعش بیها و الانفجارات ابداخل اسواقها و شوارعها .
کل أصدقائي و أقربائي چانوا یِمَسخِروني و یگولون لی اشگد انتی جبانه !!
آني چنت حزنانه هوایه 😞و افتکرلی لیش آني اخاف ؟!
حتی فد یوم…
راح اَستَمِر قصّتي فی صوت البعدي

دوستان عزیز از امروز می خواهیم برای شما ویس (خاطره و قصه و امثالهم ) را بذاریم تا لهجه عراقی را بهتر یاد بگیرید🙂
من امروز داستان زیارت خودم به عتبات عالیات🕌🕌 را برای شما تعریف می کنم.
من همیشه می ترسیدم به عراق سفر کنم😨 بخاطر داعش و بمب گذاری در بازارها و خیابونها.
همه دوستامو و فامیلام منو مسخره می کردن و میگفتن چقدر تو ترسویی!!😞
من خیلی ناراحت می شدم و با خودم فکر می کردم چرا می ترسم ؟
تا اینکه یروز …

ادامه دارد…