021 66 17 60 17 0935 55 83 354

دیدار مدیر و مسئولان مرکز زبان حوزه های علمیه سراسر کشور از معهدالضّاد

عصر سه شنبه 1395/6/16 حجت الإسلام سید علیرضا حسینی عارف مدیر مرکز زبان حوزه های علمیه سراسر کشور به همراه آقایان محمدتقی رحیمی، دکتر محمد سعدی و محسن کیا دربند سری از مسئولان این مرکز با مسئول آموزشی معهدالضّاد استاد مهدی اصغری دیدار کردند. در این دیدار ضمن آشنایی با فعالیت های یکدیگر، در خصوص راه های همکاری فیمابین به گفت و گو نشستند.

 

IMG 3833 دیدار مدیر و مسئولان مرکز زبان حوزه های علمیه سراسر کشور از معهدالضّاد