دوره های آموزشی

مکالمه عربی مقدماتی

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. منبع تدریس در 4 ترم اول، کتاب قرمز لغة الضاد و در ۴ ترم دوم، کتاب زرد لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مرتبط با هر کتاب می‎باشد. کتاب‎های قرمز و زرد،…

Read More

مکالمه عربی میانی

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. منبع تدریس در 4 ترم اول، کتاب آبی لغة الضاد و در ۴ ترم دوم، کتاب سبز لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مرتبط با هر کتاب می‎باشد. کتاب‎های آبی و…

Read More

مکالمه عربی پیشرفته

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و منبع تدریس آن کتاب بنفش لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مربوطه می‎باشد. کتاب‎ بنفش مشتمل بر 10 فصل (وحدة) می‎باشد.   معرفی دوره مکالمه فصیح دوره مكالمه فصیح در…

Read More

صرف کاربردی

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب قواعد الضاد، شامل 42 درس می‎باشد. علم صرف به بررسی کلمه (اسم و فعل) به تنهایی می‎پردازد و در اصطلاح به علمی گفته می‎شود که کلمه را به صورت‎های مختلف…

Read More

نحو کاربردی

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب قواعد الضاد، شامل 24 درس می‎باشد. علم نحو به بررسی موقعیت کلمه در پیوند با کلمات دیگر می‎پردازد و نقش و اعراب آن را در ارتباط با اجزاء دیگر ترکیب…

Read More

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم کتاب مبادئ العربیة می‎باشد. این دوره به بررسی تخصصی علم صرف و نحو می‎پردازد.     نوع دوره برگزاری: فشرده : هر ترم ٢ هفته طول دوره :٨ ماه نیمه…

Read More

ترجمه عمومی

ترجمه عمومی ترجمه عمومی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب درآمدی بر مبانی ترجمه دکتر فاتحی نژاد و دکتر فرزانه می‎باشد. معرفی دوره ترجمه دوره ترجمه در دو سطح در معهد الضاد برگزار می‎شود: ترجمه‎ی عمومی و ترجمه‎ی تخصصی ‏ ترجمه‎ی عمومی و…

Read More

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب لغة الأعلام دکتر اشکوری می‎باشد. معرفی دوره ترجمه دوره ترجمه در دو سطح در معهد الضاد برگزار می‎شود: ترجمه‎ی عمومی و ترجمه‎ی تخصصی ‏ ترجمه‎ی عمومی و تخصصی هرکدام شامل 8 ترم…

Read More

لهجه عراقی

لهجه عراقی لهجه عراقی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏ منبع آموزش: آزاد نوع دوره برگزاری: فشرده : هر ترم ٢ هفته‎ ‎ طول…

Read More

لهجه لبنانی

لهجه لبنانی لهجه لبنانی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏ منبع آموزش: آزاد نوع دوره برگزاری: فشرده : هر ترم ٢ هفته‎ ‎ طول…

Read More

لهجه مصری

لهجه مصری لهجه مصری در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏ منبع آموزش: آزاد نوع دوره برگزاری: فشرده : هر ترم ٢ هفته‎ ‎ طول…

Read More

مکالمه آزاد

مکالمه آزاد دوره حوار مفتوح لهجه فصیح ( مکالمه آزاد) در 4 ترم در معهد الضّاد برگزار می شود. بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏ منبع آموزش: معجم الضاد تألیف استاد مهدی اصغری نوع…

Read More

کنکور

کنکور دوره‎های کنکور در معهد الضاد شامل کلاس و آزمون برای کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد می‎باشد. کارشناسی کلاس ها که با برنامه‎ای راهبردی و از پیش تعیین شده پیش می‎رود، شامل 8 ترم آموزشی، تمرین و تست‎های سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی برای…

Read More

مکالمه فصیح

مکالمه فصیح دوره مكالمه فصيح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار مي شود: مقدماتی، میانی و پیشرفته مرحله مقدماتي و مياني هركدوم از ٢ مقطع تشكيل مي شود كه هر مقطع شامل ٤ ترم آموزشي است. و مرحله پيشرفته شامل 5 ترم آموزشی است….

Read More

کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.