021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه عربی مقدماتی

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) [...]

ادامه مطلب

مکالمه عربی میانی

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. [...]

ادامه مطلب

مکالمه عربی پیشرفته

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و [...]

ادامه مطلب

صرف کاربردی

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب [...]

ادامه مطلب

نحو کاربردی

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب [...]

ادامه مطلب

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم [...]

ادامه مطلب

ترجمه عمومی

ترجمه عمومی ترجمه عمومی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب درآمدی بر مبانی [...]

ادامه مطلب

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب لغة الأعلام [...]

ادامه مطلب

لهجه عراقی

لهجه عراقی لهجه عراقی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب

لهجه لبنانی

لهجه لبنانی لهجه لبنانی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب

لهجه مصری

لهجه مصری لهجه مصری در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب

مکالمه آزاد

مکالمه آزاد دوره حوار مفتوح لهجه فصیح ( مکالمه آزاد) در 4 ترم در معهد [...]

ادامه مطلب

کنکور

کنکور دوره‎های کنکور در معهد الضاد شامل کلاس و آزمون برای کنکور کارشناسی و کارشناسی [...]

ادامه مطلب

مکالمه فصیح

مکالمه فصیح دوره مكالمه فصيح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار مي شود: مقدماتی، [...]

ادامه مطلب