021 66 17 60 17 0935 55 83 354

ترجمه عمومی

ترجمه عمومی

ترجمه عمومی شامل 8 ترم بوده و منبع تدریس آن کتاب درآمدی بر مبانی ترجمه دکتر فاتحی نژاد و دکتر فرزانه می‎باشد.

معرفی دوره ترجمه

دوره ترجمه در دو سطح در معهد الضاد برگزار می‎شود: ترجمه‎ی عمومی و ترجمه‎ی تخصصی ‏

ترجمه‎ی عمومی و تخصصی هرکدام شامل 8 ترم می‎باشد

هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است. دوره‎ی کامل ترجمه در ١٦ ترم برگزار ‏می شود٠‏

منبع آموزش:

ترجمه عمومی: کتاب درآمدی بر مبانی ترجمه دکتر فاتحی نژاد و دکتر فرزانه

ترجمه تخصصی: کتاب لغة الأعلام دکتر اشکوری

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته‎ ‎

طول دوره :٨ ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته

طول دوره: ١ سال

عادی: هر ترم یک ماه و نیم

طول دوره :٢ سال

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • منبع: کتاب درآمدی بر ترجمه
  • طول دوره: 8 ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: مکالمه مقدماتی + صرف کاربردی (4 ترم)

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.