021 66 17 60 17 0935 55 83 354

صرف کاربردی

صرف کاربردی

دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب قواعد الضاد، شامل 42 درس می‎باشد.

علم صرف به بررسی کلمه (اسم و فعل) به تنهایی می‎پردازد و در اصطلاح به علمی گفته می‎شود که کلمه را به صورت‎های مختلف برای درک معانی گوناگون تبدیل می‎کند.

 

معرفی دوره قواعد عمومی

دوره قواعد عمومی در دو مرحله در معهد الضّاد برگزار می شود: صرف و نحو
دوره‎های صرف و نحو هرکدام شامل 8 ترم می‎باشد. دوره‎ی قواعد، علاوه بر دستور زبان که از دبیرستان تا دکتری را شامل می شود متن خوانی و ترجمه را نیز در بر می گیرد.

هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است. دوره کامل قواعد عمومی در ١٦ ترم برگزار می شود٠
منبع آموزش: کتاب های قواعد الضّاد در ٢ جلد
(جلد اول: صرف کاربردی/جلد دوم: نحو کاربردی تألیف استاد مهدی اصغری )

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته
طول دوره :٨ ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته
طول دوره: ١ سال

عادی: هر ترم یک ماه و نیم
طول دوره :٢ سال

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • منبع: قواعد الضاد (جلد اول)
  • طول دوره: 8 ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: ندارد

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.