021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه فصیح

مکالمه فصیح

دوره مكالمه فصيح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار مي شود: مقدماتی، میانی و پیشرفته

مرحله مقدماتي و مياني هركدوم از ٢ مقطع تشكيل مي شود كه هر مقطع شامل ٤ ترم آموزشي است. و مرحله پيشرفته شامل 5 ترم آموزشی است.

هر ترم ١٢ جلسه يك ساعت و نيمه و بعبارتی ١٨ ساعت آموزشي است. دوره كامل مكالمه فصيح در ٢١ ترم برگزار مي شود٠

منبع آموزش: كتاب هاي لُغَةُ الضّاد در ٥ جلد
(٢جلد مقدماتي/ ٢ جلد مياني/١ جلد پيشرفته )

نوع دوره برگزاري:

فشرده: هر ترم ٢ هفته
طول دوره: ١١ ماه

نيمه فشرده: هر ترم ٣ هفته
طول دوره: ١٥ ماه

عادي: هر ترم يك ماه و نيم
طول دوره: ٣٢ ماه(٢ سال و ٧ ماه)

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • بر اساس کتاب قرمز و زرد
  • طول دوره 21 ترم
  • هزینه دوره بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی متغییر می باشد
  • پیش نیاز: ندارد

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.