021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه آزاد

مکالمه آزاد

دوره حوار مفتوح لهجه فصیح ( مکالمه آزاد) در 4 ترم در معهد الضّاد برگزار می شود.
بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏

منبع آموزش: معجم الضاد تألیف استاد مهدی اصغری

نوع دوره برگزاری:

عادی : هر ترم 1 ماه و نیم ‎
طول دوره :6 ماه

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل ۹ نفر
  • منبع: کتاب معجم الضاد
  • طول دوره: ۴ ترم
  • پیش نیاز: ندارد

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.