021 66 17 60 17 0935 55 83 354

لهجه مصری

لهجه مصری

لهجه مصری در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود.

بازه زمانی هر ترم ١٢ جلسه‎ی یک ساعت و نیم و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است.‏
منبع آموزش: آزاد

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته‎ ‎
طول دوره : 4 ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته
طول دوره: 6 ماه

عادی: هر ترم یک ماه و نیم
طول دوره : 1 سال

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • منبع آزاد
  • طول دوره: ۸ ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: مکالمه فصیح مقدماتی (4 ترم)

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.