021 66 17 60 17 0935 55 83 354

مکالمه عربی پیشرفته

مکالمه عربی

پیشرفته

مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و منبع تدریس آن کتاب بنفش لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مربوطه می‎باشد.

کتاب‎ بنفش مشتمل بر 10 فصل (وحدة) می‎باشد.

 

معرفی دوره مکالمه فصیح

دوره مكالمه فصیح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار می شود: مقدماتی، میانی و پیشرفته
مرحله مقدماتی و میانی هریک شامل دو دوره‎ی 4 ترمی (8ترم) و مرحله‎ی پیشرفته شامل 5 ترم می‎باشد.
هر ترم ١٢ جلسه یك ساعت و نیمه و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است. دوره كامل مكالمه فصیح در ٢١ ترم برگزار می‎شود.
منبع آموزش: كتاب های لُغَةُ الضّاد در ٥ جلد
(٢جلد مقدماتی/ ٢ جلد میانی/١ جلد پیشرفته )

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته
طول دوره :١١ ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته
طول دوره:١٥ ماه

عادی: هر ترم یك ماه و نیم
طول دوره : ٣٢ ماه(٢ سال و ٧ ماه)

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • منبع: کتاب بنفش لغة الضاد
  • طول دوره: 5 ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: دوره مکالمه میانی

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.