مکالمه عربی میانی

مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. منبع تدریس در 4 ترم اول، کتاب آبی لغة الضاد و در ۴ ترم دوم، کتاب سبز لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مرتبط با هر کتاب می‎باشد.

کتاب‎های آبی و سبز، جمعاً مشتمل بر 16 فصل (وحدة) بوده و هر فصل به چند موقعیت و موضوع زندگی روزمره می‎پردازد و شامل 6 درس می‎باشد.

 

معرفی دوره مکالمه فصیح

دوره مكالمه فصیح در سه مرحله در معهد الضّاد برگزار می شود: مقدماتی، میانی و پیشرفته
مرحله مقدماتی و میانی هریک شامل دو دوره‎ی 4 ترمی (8ترم) و مرحله‎ی پیشرفته شامل 5 ترم می‎باشد.
هر ترم ١٢ جلسه یك ساعت و نیمه و به عبارتی ١٨ ساعت آموزشی است. دوره كامل مكالمه فصیح در ٢١ ترم برگزار می‎شود.
منبع آموزش: كتاب های لُغَةُ الضّاد در ٥ جلد
(٢جلد مقدماتی/ ٢ جلد میانی/١ جلد پیشرفته )

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته
طول دوره :١١ ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته
طول دوره:١٥ ماه

عادی: هر ترم یك ماه و نیم
طول دوره : ٣٢ ماه(٢ سال و 8 ماه)

اطلاعات دوره

  • منبع: کتاب آبی و سبز لغة الضاد
  • طول دوره: ۸ ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: دوره مکالمه مقدماتی

"منشور زبان آموزى" در معهدالضاد

– مهم ترين “عوامل مؤثر“ در “يادگيرى زبان“ عبارتند از :
١- نياز ٢- هدف ٣- انگيزه ٤- فرصت هاى به كارگيرى زبان ٥- استمرار در يادگيرى ٦- استعداد فراگيرى

– “ابزارهاى يادگيرىِ“ من : ١- گوش و چشم، ٢- مغز و روان، ٣- زبان است.

– “شروط زبان آموزى “ عبارتند از : الف- علاقمندى ب- نيازمندى ج- هدفمندى د- روشمندى ه- تلاشگرى و- پشتكار و پيگيرى

– همه “عوامل و شروط يادگيرى“ و تمام “ابزارهاى يادگيرى“ به من تعلق دارد و در اختيار من است.

– تمام “مسئوليت يادگيرى“ اين زبان را به عهده مى‌گيرم.

– به تدريج، “عوامل مؤثر در يادگيرى“ و “شروط زبان آموزى“ را به قوت در خود ايجاد كرده و اگر هست تقويت مى‌كنم.

– “يادگيرى موفقيت آميز“ تنها، در بستر “روانى سالم و آرام“ امكان پذير است از اين رو تمام تلاش خود را در جهت برخوردارى از “سلامت روانى“ به كار مى‌بندم.

– با هر گام به جلو، خود را “تشويق“ مى‌كنم و “قدردان تلاش و پيشرفت“ خود هستم.

– كلمات، “ عكس هايى تكى “ و جملات، “ داستان هايى كوتاه “ در ذهن من هستند.

– كلمات و جملات را حفظ نمى كنم بلكه “ حس مى‌كنم “ و با “ تخيل، حواس و احساسم “ مى‌آموزم.

– كم كم از “ ترجمه كلمات و جملات “ و “ ديدن نوشته ى “ آنها در ذهنم پرهيز مى‌كنم.

– از معلم زبان، انتظار ياد دادن زبان ندارم، “ اين من هستم كه زبان را ياد مى‌گيرم “ .

– “ معلم زبانِ “ من “ بسته آموزش زبان “ است.

– “ تصويرِ “ كلمات و جملات را در ذهنم مى‌بينم صداى آنها را “ تقليد “ كرده، مكرراً “ تكرار “ مى‌كنم و از خودم “ جمله مى‌سازم “ .

– “ جمله سازى “ كليد يادگيرى زبان است.

– جملاتى كه مى‌سازم : الف) كوتاه ب) ساده ج) كاربردى در زندگى من و د) منطقى است.

– بيشتر از خواندن، “ از راه شنيدن “ مى‌آموزم، ٩٠٪؜ از اوقات تمرين را به “ گوش دادن “ و “ حرف زدن “ اختصاص مى‌دهم و فقط ١٠٪؜ مى‌خوانم و مى‌نويسم.

– مانند “ كودك “ مى‌آموزم، با بازى، بازيگرى، همكارى، كنجكاوى، پرسش گرى، خيال پردازى و لذت و فارغ از ترس، خجالت، اضطراب، خشم، عصبانيت، افسردگى و …

– “ اشتباه حرف زدن “ مقدمه ي ناگزير درست حرف زدن است.

– با جرأت “ اشتباه حرف مى‌زنم “ و با جديت “ اشتباهاتم را تصحيح مى‌كنم “ .

– به كمك “ كتاب و مدرس زبان “ و با تكرار مكرر “ شكل درستِ كلمات و جملات “ ، اشكالاتم را بر طرف مى‌كنم.

– “ گفت و گوى درونى “ (مونولوگ) مقدمه‌ى لازم و گريز ناپذيرِ گفت و گوى با ديگرى(ديالوگ) است.

– يادگيرى زبان تا پيشرفته ترين مراحل آن “ تكرار دو گام “ است :
١- درك و دريافت دقيق و صحيح زبان(استيعاب)
2- كاربرد دقيق و صحيح آن(استخدام)، اين دو گام را در جزء جزء زبان تكرار مى‌كنم

– “ سه ضلع مثلث آموزش زبان “ عبارت است از : ١- روان ٢- زبان ٣- متد، زبان آموزى درون اين مثلث به انجام مى‌رسد.

– “ وظايف مدرس زبان “ در چارچوب سه ضلع مثلث آموزش عبارتند از : الف- ارائه شيوه هاى يادگيرى ب- نظارت ج- آسيب شناسى د- ويرايش ه- تشويق و ايجاد انگيزه براى آنكه بياموزم بيش از اين ٥ مورد را از مدرس زبان نمى خواهم

– خود را متعهد به اجراى “ شيوه ها و روندهايى “ مى‌دانم كه مدرس زبان براى يادگيرى توصيه مى‌كند.

– نقش “ فرصت هاى به كارگيرى زبان “ و “ استمرار در يادگيرى “ را به مراتب مؤثرتر از “ استعداد فراگيرى “ مى‌دانم.

– ويژگى هاى “ مهارت هاى زبانى “ عبارتند از : ١- درستى تصوير ذهنى، دستور زبان و گويش زبانى٢- گويايي و شيوايي زبان ٣- سرعت، روانى و سهولت در بيان ٤- اعتماد به نفس و اطمينان از داشتن سه ويژگى گذشته

– تنها هدف و رسالت من، “ مهارت آموزي “ است، نه انباشت محفوظات، اطلاعات يا معلومات زبانى در مغز و نه آزمون، نمره، مدرك و …

– ويژگى هاى مهارت هاى زبانى را در هر دقيقه ى تمرين و تكرار، در “ گوش و مغز و زبانِ “ خود ايجاد مى‌كنم.

……………………………………………………………………………………………………………..

منبع : “ زبان را ببلعيد، مزمزه نكنيد!

……………………………………………………………………………………………………………..

نقل، با ذكر منبع جايز است.

……………………………………………………………………………………………………………..

معهدالضاد، ملتزمون بالتّقدّم